Og forbløffende nok: Den ene kritikeren etter den andre — alt fra frivillige miljøaktivister, forviste landsbybeboere, vitenskapsfolk og ledende partikadre, får åpent kritisere Kommunistpartiet og de ødeleggelsene prosjektet har skapt.

Selv Kinas sterke mann, Wen Jiabao, vedgår at problemene er enorme. Propagandaapparatet for verdens største vannkraftprosjekt - Kinas triumf over naturen - har resignert.

Fra Tibet til Shanghai

Yangtse er verdens tredje lengste elv etter Nilen og Amazonas. Den har utspring oppe i fjellene i Tibet, slynger seg først gjennom bratte fjellmassiver, så øde og golde landskaper, før den glir gjennom slettelandet vest i Kina. 6320 kilometer senere renner den mot Shanghai og forsvinner i havet.

Midt på denne ferden - i provinsen Hubei - bygges kraftverket som skal gi energi til den elleville veksten i Shanghai. Det kalles et monument over kampen for global klimakontroll, og er hjørnesteinen i Kinas bestrebelse på ren energi.

26 turbiner skal produsere elektrisitet tilsvarende en nidel av dagens energibehov i Kina. Prisen er kanskje så høy som 500 milliarder norske kroner.

Samtidig skal de gigantiske demningene temme flommene som hvert år ødelegger store landområder.

Truer mennesker og natur

Men når det står ferdig i 2009, er det ingenting som tyder på at det blir så mye satt pris på som myndighetene hadde tenkt seg. «Livets elv» truer både mennesker og natur. Omtrent alle som advarte har fått rett:

n Økt vannstand har ført til jorderosjon langs elvebredden, og massive jord- og steinras har gjort området livsfarlig. Sist uke tok et ras en buss med 31 mennesker som alle omkom. Når reservoaret når planlagte høyde på 175 meter, vil enda flere mennesker være i livsfare.

n Flomproblemene lenger nede i elven er blitt verre. Årsaken er opphoping av slam som følge av endret vannstand.

n Algeoppblomstringen har vært enorm siden første del av demningen åpnet i 2006. Vannkvaliteten er betydelig svekket fordi elven ikke klarer å fortynne og spre forurensingen som før.

n Drikkevannet for millioner er forurenset.

n Fiskebestanden er dramatisk svekket.

n Landbruksjorden i områdene er blitt mindre fruktbare.

Nye millioner må flyttes

Lokalmyndighetene i den store nabobyen Chongqing sier de må flytte nye fire millioner mennesker fra risikosonen. Allerede er 1,4 millioner mennesker flyttet og mer enn 116 byer og landsbyer lagt under vann.

Drømmen om damanlegget De Tre Kløfter - canyonen som finnes på kinesiske pengesedler og er en del av den nasjonale mytologi - ble født av Sun Yat Sen - grunnleggeren av det moderne Kina. Videreført av Mao selv, og deretter Kinas andre sterke mann, Deng Xiaoping og tidligere statsminister Li Peng.

Rå makt eller åpenhet?

Den partikontrollerte avisen China Daily messer uavbrutt om at problemene nå er under kontroll. Men kritikken er for lengst ute, og mange spekulerer på hvorfor myndighetene tillater åpenheten:

Tre teorier er lansert:

  • Prosjektet er i så alvorlig trøbbel at det var uunngåelig.
  • Det handler om maktpolitikk, der dagens ledelse ønsker å legge skylden på forgjengerne Deng Xiaoping og spesielt Li Peng.
  • Den tredje er at myndighetene tillater større åpenhet, og vil ta hensyn til miljø og befolkningen som berøres.De fleste tror damprosjektet vil skape nye store problemer, og statsminister Wen Jiabao har offentlig sagt at det er behov for å gå gjennom miljøsidene.

For når propagandaapparatet nå har stilnet, og myndighetene vist tegn på å ta problemene på en åpen måte, tror mange det er mulig å forhindre de aller største katastrofene. En slik åpenhet er på mange måter et nytt trekk ved det kinesiske samfunn.

GIGANTPROSJEKT: Arbeiderne ved damprosjektet Tre Kløfter overvåker de livsfarlige jord- og steinrasene i området. Kinesiske myndigheter sier de har brukt flere milliarder kroner for å sikre prosjektet.
STRINGER SHANGHAI