Verdens rikeste land har nå flere fattige mennesker enn noensinne.

Nye tall som ble publisert denne uken har sjokkert selv det amerikanske publikum, som etter hvert begynner å bli vant til dårlige nyheter.

De viser at en av seks amerikanere nå lever under fattigdomsgrensen. Det er spesielt barn og kvinner som er rammet hardt. Det er dessuten snart 50 millioner uten helseforsikring, og tallene hadde vært enda styggere hvis ikke demokratene hadde presset gjennom en forlengelse av ledighetstrygden.

Nå bør Obama få panikk, mener den demokratiske kommentatoren James Carville.

"Vi er langt forbi den tiden der retorikk hjelper. Vi orker ikke flere forklaringer," skrev Carville på CNN-bloggen sin denne uken.

Usunn økonomi

Tallene fra US Census Bureau viser at det nå brenner under føttene til Obama. Til neste høst vil presidenten være avhengig av at han klarer å motivere fattige, arbeiderklassen og ikke minst svarte og hispanics til å stemme. Selv en relativt svak republikansk kandidat tar nemlig enkelt et stort flertall blant de hvite velgerne – John McCain vant 55 mot 43 prosent i denne gruppen.

Han trenger dessuten unge amerikanere, og han trenger kvinner skal han vinne valget. Men disse gruppene har vært de store taperne siden finanskrisen. I husholdninger der kvinner er eneforsørgere lever over 40 prosent under fattigdomsgrensen. En av fire afroamerikanere og hispanics er dessuten fattige.

Enda verre er det at lønningene fortsetter å synke. Siden begynnelsen av finanskrisen i 2007 har medianlønnen gått ned med 6,4 prosent. Venstresiden i det demokratiske partiet begynner for alvor å miste tålmodigheten med presidenten. Forfatter Robert Scheer sammenligner Obama's finanspolitikk med Bill Clinton i en spalte i The Huffington Post: "Det er rent Clinton-sprøyt: Jeg kan kjenne din smerte, mens jeg hjelper de superrike med å stappe pengene dine i sine egne lommer."

Hjem, kjære kollektiv

— En av måtene amerikanerne har taklet fattigdommen på er å flytte sammen.

Det sa Trudi Renwick, som er sjef for statistikkbanken for fattigdom, da hun nylig presenterte Census-tallene for 2010. Hun forklarte at voksne barn flytter hjem igjen til foreldrene, og at ulike familiemedlemmer flytter sammen og venner deler bolig.

En av tre voksne amerikanere – 70 millioner mennesker – lever nå i delt bolig. En av seks unge mellom 25 og 34 år bor hjemme hos foreldrene. Igjen bør varsellampene begynne å blinke i Det hvite hus: De unge hjalp Obama med å vinne valget i 2008, blant velgere under 30 år vant Obama over McCain med 35 prosent.

Ekstrem fattigdom

Hva mener så amerikanerne når de snakker om "fattige"? Hva er forskjellen på en fattig nordmann og en fattig amerikaner? Ganske mange tusen, skal det vise seg. Å være "fattig" er ikke det samme i Norge som i USA. Nasjoner bruker forskjellige metoder for å regne ut hvor stor andel av befolkningen deres som lever i fattigdom. USA bruker et spesielt system.

— USA skiller seg fra de fleste andre vestlige land ved at de har en absolutt fattigdomsgrense. Deres måte å definere fattigdom på er en historie i seg selv, sier Jon Epland, seniorrådgiver i SSB.

De fleste OECD-land bruker en relativ modell for å definere fattigdom. Det betyr at det regnes ut fra hvor mye resten av befolkningen tjener. I USA bruker man derimot en fast grense. Den er satt til 22.300 dollar for en familie på fire før skatt. Det utgjør omtrent 133 000. norske kroner. Hvis man justerer for prisnivået i Norge (etter såkalte kjøpekraftspariteter, eller KKP) ville den norske fattigdomsgrensen for en familie på fire – målt etter amerikansk modell – vært 214.000 kroner, ifølge Epland.

— Det er veldig få barnefamilier med så lave inntekter i Norge. Dette beløpet ligger klart lavere enn de lavinntektsgrensene vi opererer med her i Europa. I 2008 måtte en tobarnsfamilie ha en inntekt – etter skatt – på rundt 357.000 kroner for ikke å havne under en lavinntektsgrense på 60 prosent av medianen som er den benyttet av EU, forklarer Epland.

Omstridt

Den amerikanske metoden har vært omstridt lenge, forklarer Epland.

— Den amerikanske måten å regne på har vært mye debattert opp gjennom årene. Den stammer fra sekstitallet, og bruker en utregningsmodell som tar utgangspunkt i konsummønsteret fra den tiden. Med andre ord, hva som var nødvendig for å overleve den gangen, sier Epland.

— De som faller under den amerikanske fattigdomsgrensen er veldig fattige, i et norsk perspektiv, sier han.

Også The US Census Bureau er selv kritiske til metoden. De er nå i gang med å utarbeide alternative metoder. I 2000 sendte en gruppe forskere et brev til staten der de kalte fattigdomsgrensen for en "defekt målestokk". Fattigdomsgrensen er tre ganger kostnaden for et "adekvat kosthold" – slik dette ble vurdert i 1961 og justert for inflasjon. Den tar ikke med utgifter til medisiner og helseforsikring, for eksempel, eller kostnader forbundet med barnehage.

— Den offisielle fattigdomsgrensen reflekterer ikke endringene i det amerikanske samfunnet, eller hva som er en akseptabel minimum levestandard i dag, sa Trudi Renwick fra Census Bureau.

NY usa kart fattige stater.pdf
BTGRAFIKK