FNs høykommissær for flyktninger feirer sitt 50-årsjubileum i år, og markerer anledningen med å gi verdens flyktninger sin egen dag; 20. juni.

–Slik prioriteringene er i dag, er det minste vi kan gjøre å gi dem en egen dag, sier Morten Rostrup, president for Leger Uten Grensers internasjonale råd, til NTB.

Leger Uten Grenser ble grunnlagt i Frankrike i 1971, under navnet Médecins Sans Frontières (MSF). I 1999 fikk organisasjonen Nobels fredspris for sitt arbeid.

Refser EUs asylpolitikk Som arbeidere for den internasjonale medisinske hjelpeorganisasjonen kommer legene flyktningproblemene tett inn på livet. Ofte bor og arbeider legene under kummerlige forhold, og problemene og arbeidsoppgavene står i kø. Ikke bare sykdommer og helsespørsmål, men også flyktningenes livssituasjon, flyktningers rett til å leve verdige liv, berører legenes arbeidsdager.

–Vi er vitner til svært mye ute i felten. Vi må kontinuerlig jobbe med å bedre situasjonen for flyktninger. Dette vil vi onsdag sette skikkelig søkelys på, sier Rostrup til NTB.

MSF bruker dagen til å uttrykke sin mening, og peker på at folks holdninger til flyktninger er i ferd med å endre seg. En kaldere holdning til flyktningene gjenspeiler seg gjennom EUs stadig strengere asylpolitikk, som også berører Norge gjennom Schengen-samarbeidet, påpeker Rostrup.

–Flyktninger har rett til beskyttelse og assistanse, og de har rett til å flykte til andre land når de er utsatt for overgrep og befinner seg i en kampsituasjon. Dessverre har det skjedd en forverring av situasjonen for flyktningene ved at rike land skjerper lovverkene. Det virker som det er viktigere å beskytte seg mot flyktninger i Vesten enn det er å beskytte flyktninger, sier Rostrup til NTB.

–Kasteballer MSF er særlig bekymret for situasjonen i Taliban-kontrollerte Afghanistan. 2,5 millioner flyktninger er drevet på flukt, og mange har endt opp i Iran, Pakistan og India. Pakistan vurderer å sende flyktningene tilbake til Afghanistan, og uskyldige mennesker som strever med å kare seg gjennom neste dag blir dermed kasteballer, forteller han.

Nordmenn negative Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nordmenns holdning til å ta imot flyktninger er blitt mer negativ. Én av tre nordmenn mener for mange får opphold her i landet.

22 millioner flyktninger på verdensbasis lever under vanskelige forhold, på flukt uten beskyttelse. Rostrup synes det er positivt at flyktningene nå får sin egen dag. Men han understreker at det er mye å ta fatt i, og det må mer til enn én dag for å forbedre flyktningenes situasjon. MSF vil bruke dagen til å markere det Rostrup kaller "en svikt i vår måte å håndtere flyktninger på".

For noen år tilbake holdt MSF en flyktningutstilling i Oslo, der organisasjonen bygde opp en kopi av en flyktningleir. Rostrup lufter nå ideen om at et slikt arrangement kanskje bør gjentas, for at folk skal kunne vite hva det innebærer å være flyktning.

–Man må ha vært i en flyktningleir, og ha møtt folk på flukt, for å kunne forstå alvoret i flyktningenes daglige liv, sier Rostrup til NTB.

NTB