Afrikanske land sør for Sahara trenger 1,6 millioner flere lærere om målet om full grunnskoledekning skal nås, går det fram av en ny rapport fra FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO).

Arabiske land må øke antallet lærere med 26 prosent innen ti år for å nå det samme målet.