Rundt 830 millioner mennesker i den fattige delen av verden sultet i perioden 2001-2003. Det er kun 3 millioner færre enn mellom 1990 og 1992, ifølge FNs Matvareorganisasjon FAO.

Selv om den prosentvise andelen av folk som sulter har falt, er det kun som følge av befolkningsveksten, melder BBC.

– Sørgelig lite er blitt gjort, sier FAO-sjef Jacques Diouf.

Løftet om å halvere antallet underernærte innen 2015 ble gitt på et toppmøte i Roma i 1996.