Med triste blikk og alvorlige miner stilte brannmennene ved Hovedbrannstasjonen opp i full uniform på rekke og rad blant de store utrykningskjøretøyene i brannstasjonens vognhall. I tre minutter, fra klokken 12.00 sto de helt stille.

De tre minuttene gikk sakte. Så kom beskjeden over an-legget: "Da er stillheten opphevet. Samtlige flagg blir hengende på halv stang resten av dagen".

Trist og alvorstung

I Brussel var flere tusen mennesker møtt frem på Schumann-plassen i Brussel klokken 12. Også i andre europeiske hovedsteder var det minnemarkeringer.

Blant de fremmøtte i Brussel var lederen for EUs minis-terråd, Guy Verhofstadt, presidenten i EU-kommisjonen, Romano Prodi og EUs spesialutsending Javier Solana.

Men også mange byråkrater, arbeidere og funksjonærer hadde møtte frem for å uttrykke deres sympati for det amerikanske folk.

Den tradisjonelt tungt trafikkerte rundkjøringen i EU-kvarteret i Brussel var helt avstengt, og det hvilte en trist og alvorstung atmosfære over forsamlingen.

Big Ben

I London stanset trafikken da Big Ben slo 12 slag. I par-lamentet sto de folkevalgte stille. Ikke noe annet euro-peisk land er blitt rammet så hardt som Storbritannia. Hvert tiende dødsoffer i World Trade Center er briter, sa statsminister Tony Blair i en engasjert tale i Underhuset. Også radio— og TV-stasjoner var tause.

I Paris slo klokken i Notre Dame-katedralen. T-banen stanset og over høyttaleranlegget ble passasjerene bedt om å minne de døde. President Jacques Chirac deltok i en flaggseremoni. I London deltok dronning Elizabeth og statsminister Blair i en minnegudstjeneste i St. Paul-katedralen.

GRESK-ORTODOKS: Minneseremoni Hellas.
FOTO: REUTERS
LONDON STO STILLE: Sørgende briter samler seg i sorg klokken 12.
MINTES KOLLEGER: Brannmenn i Oslo hedret de omkomne brannmennene i New York.
FOTO: SCANPIX
TENNER LYS: En bulgarsk kvinne tenner lys for de pårørende i USA.
FOTO: REUTERS