Ifølge rapporten fra Instituttet for internasjonale studier i Genève er 226 millioner håndvåpen i militær eie, mens 305 millioner er registrert på private eiere verden over. Den totale antallet håndvåpen anslås å være mye større, ettersom verken Kina, India, Pakistan og Frankrike ikke er tatt med i statistikken. Hvor mange uregistrerte våpen som er i omløp har forskerne ingen anelse om, men drister seg til å anslå et sted mellom «noen titalls til flere hundre millioner». USA har den største tettheten av håndvåpen noe sted i verden, ettersom 84 av 100 amerikanere i dag har eget våpen. Nærmere 50 prosent av alle verdens håndvåpen er dermed i amerikansk eie. Rapporten viser også at det finner sted produksjon av håndvåpen i minst 95 land verden over, men at størstedelen av produksjonen finner sted i et titall land som er tilsluttet Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Rapporten anslår også at det årlig handles lovlige håndvåpen for mellom 38 og 56 milliarder kroner i verden, mens det omsettes ulovlige våpen for nærmere 10 milliarder kroner i året. Håndvåpenhandelen utgjør ifølge rapporten under 10 prosent av den totale våpenhandelen i verden, samtidig som denne typen våpen forårsaker 90 prosent av alle tap i konflikter. Under 50 prosent av landene som eksporterer våpen oppgir hvem de selger til.uvakt@ntb.no