• Chile er et av de lengste og smaleste landene i verden. Landet strekker seg 4300 kilometer fra grensen til Bolivia og Peru i nord til Kapp Horn i sør.
  • Chiles kjede av om lag 2000 vulkaner er verdens nest største etter Indonesias. Mellom 50 og 60 har jevnlig utbrudd, mens 500 regnes som aktive.
  • Chile ble i 1960 rammet av det kraftigste jordskjelvet de siste hundre årene. 1655 personer omkom i skjelvet, som ble målt til en styrke på 9,5 og sendte tsunamier så langt som Japan, Hawaii og Filippinene.
  • Landet anses å ha Latin-Amerikas mest utviklede økonomi.
  • Chile er verdens største kobberprodusent med en markedsandel på 34 prosent. Inntekten fra kobbereksporten, som står for en tredel av statens inntekter, er brukt til å bygge opp et «kobberfond» på mer enn 120 milliarder kroner.
  • Landet har den laveste utenlandsgjelden i forhold til BNP av noe latinamerikansk land.
  • Chile ble i desember i fjor invitert til å bli medlem i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) etter en to års venteperiode.
  • Landet er inne i et maktskifte. President Michelle Bachelet, som har sittet i to perioder, går av 11. mars og etterfølges av Sebastian Piñera. Han er første president valgt fra høyresiden siden demokratiet ble gjeninnført i landet i 1990. * Omkostningene etter jordskjelvet blir beregnet til 180 milliarder kroner, eller 15 prosent av landets BNP. Kilde: Reuters, CIA Factbook, NTB