CATHRINE KRANE HANSEN

Sarkozy — i Frankrike mest kjent som Sarko - har fortsatt litt å stri med på hjemmebane. Men hans utenriksengasjement faller i smak, også blant franske sosialister. På kort tid har han klart å markere et skifte i Frankrikes forhold til omverdenen. Han har arrangert Darfur-seminar, reddet sykepleiere ut av Libya (med kontroversiell hjelp fra konen Cécilia), han har besøkt Bush og «ryddet» i EU.

Som en Duracell-kanin hopper den nye presidenten rundt for å oppfylle løftene fra valgkampen. Ett av dem var å vie mer oppmerksomhet til Korsika. Det løftet innfridde han med et besøk på øyen i går. Mens president Chirac aldri avla visitt, klarte Sarko det etter knappe fire måneder i presidentstolen.

Mandag holdt Nicolas Sarkozy sin første utenrikspolitiske tale foran en forsamling med ministere og 180 franske ambassadører. I talen - gjengitt i sin helhet på Le Mondes nettside - redegjorde han rett og slett for sin verdensanskuelse.

— Jeg er blant dem som mener Frankrike fortsatt har mye å tilføre verden, sa Sarkozy, som allerede har engasjert seg mer i utenrikspolitikk enn enkelte kolleger i EU liker.

Spesielt i Tyskland reagerer man på at den overivrige franskmannen tar æren for saker Angela Merkel og andre stille og møysommelig har jobbet med. Som for eksempel å få i stand avtale om nye traktatforhandlinger i EU.

I mandagens tale la Sarkozy vekt på at Europa skal ha førsteprioritet i fransk utenrikspolitikk. Dernest kommer Afrika som alltid har vært viktig for den tidligere kolonimakten. Analytiker Philippe M. Defarges uttaler til Le Monde at Sarkozy - tross en mer proamerikanske holdning - fortsatt følger den franske utenrikstradisjonen som ble etablert av Charles de Gaulle.

Jeg er ingen teoretiker , ingen ideolog, ingen intellektuell. Kun det som virker gjelder, uttalte Sarkozy i et fjernsynsintervju tidligere i sommer. I så måte passer han vel godt sammen med George Bush jr. som han besøkte under en ferietur til USA. Gemyttlig pølsespising på den amerikanske presidentens sommerresidens forhindrer imidlertid ikke Sarkozy i å kreve en tidsplan for tilbaketrekking av utenlandske styrker i Irak.

Men i talen sin understreket han betydningen av vennskap med USA. Frankrike vil være med og hjelpe amerikanerne til å fremme en intern dialog i Irak, understreker presidenten. Å sende Frankrikes (sosialistiske) utenriksminister Bernard Koucher til Bagdad var nok et signal på at regjeringen ønsker å involvere seg mer direkte.

Sarkozy uttalte ellers at det vil lønne seg for Iran å stanse det omstridte atomprogrammet. Han laget også en bitte liten åpning for tyrkisk EU-medlemskap, ved å si at Frankrike ikke ville legge hindringer i veien for forhandlinger. Til slutt oppfordret presidenten forsamlingen til å iverksette utenrikspolitikken med fasthet og fantasi. Etterpå tok han seg sikkert en lang joggetur. Noen diplomatisk skål ble det i hvert fall ikke på Frankrikes mest kjente avholdsmann.