Hvis valgdagsmålingen blir bekreftet, overtar sosialisten Bertrand Delanoe ordførervervet i Paris. Ifølge valgdagsmålingen fra CSA lå den samlete venstresiden an til å få 88 av 163 kommunerepresentanter.

NTB