Aznars halvannet dag lange besøk i Oslo var preget av høflig vennskapelighet. Forholdet mellom Norge og Spania er godt, men ikke spesielt hett. De to lederne understreket på en pressekonferanse ønsket om å utdype forholdet.

Spansk populært Ikke bare reiste 420.000 nordmenn, til Spania i fjor. Spansk er nå det mest populære språket blant norske studenter etter engelsk, minnet statsministeren om.

— Vi er svært glade for at flere hundre tusen nordmenn besøker Spania. Og dere vet å velge de gode stedene, smilte Aznar.

Begge lederne pekte på det viktige forsvarssamarbeidet gjennom det norske kjøpet av fregatter fra det spanske verftet Izar. Verdien av avtalen er på betydelige nesten ti milliarder kroner.

Gass - Spania har også uttrykt ønske om å kjøpe mer norsk naturgass, og vi drøftet muligheten for forhandlinger om å selge gass - ikke gjennom rørledninger - men via skip, opplyste Stoltenberg.

— Forbindelsene mellom Norge og Spania blir stadig viktigere - for begge land. Jeg håper at forbindelsen kan utvides, sa Aznar, som tydeligvis har invitert Jens Stoltenberg til Madrid.

Rakettskjold På pressekonferansen kom raskt spørsmål om USAs omdiskuterte rakettforsvar. Aznar, som hadde USAs president George Bush på besøk i Madrid tidligere i uken, ble spurt om Bushs vilje til å forhandle med europeerne om USAs rakettskjoldprogram.

— Det viktigste for meg er at Bushs initiativ, som omfatter flere land, er et initiativ som kan produser sikkerhet. Før har vi hatt en avskrekkingspolitikk basert på offensive virkemidler. Dette åpner for en avskrekkingspolitikk i en situasjon der trusselen er annerledes. Det er viktig at denne avskrekkingspolitikken er basert på defensive virkemidler.

-På Nato-toppmøtet i Brussel onsdag var det bred enighet mellom alle deltakerlandene om dette initiativet, svarte Aznar, men la til at dette vil ha konsekvenser både for ABM-avtalen og avtalen om å hindre spredning av kjernefysiske våpen. Men dette har Bush forpliktet seg til å snakke om med sine allierte, sa Aznar.

Unngå våpenkappløp Jens Stoltenberg poengterte at den norske holdningen er at man må unngå et våpenkappløp i rommet og at inngåtte avtaler, deriblant ABM-avtalen om rustningskontroll fra 1972, må respekteres.

— Samtidig er vi glad for at amerikanerne nå har gitt uttrykk for at de ønsker en dialog med sine europeiske NATO-allierte om hva et rakettforsvar skal gå ut på. Og at man nå ser ut til å snakke om et internasjonalt forsvar, der flere land omfattes. Men det hersker stor usikkerhet om de tekniske mulighetene for et slikt forsvar, sa Stoltenberg.NTB

SVARTE: Temaene EU- og Nato stod sentralt under samtalene mellom Spanias statsminister JosÈ Maria Aznar og statsminister Jens Stoltenberg i Oslo torsdag. Her svarer de to på spørsmål etter samtalene. Foto: Scanpix