New Orleans var en by med om lag en halv million innbyggere. Omtrent to tredjedeler av befolkningen var afroamerikanske, og en tredjedel av innbyggerne levde under fattigdomsgrensen. De aller fleste bodde i områdene som ble hardest rammet da dikene brast og byen ble oversvømmet.

I USA regner man med at så mange som en million mennesker langs Gulf-kysten fortsatt er hjemløse eller evakuert etter «Katrina» s herjinger. Millionbyen Houston i nabostaten Texas har allerede tatt imot over 200.000. Mange er midlertidig «bosatt» i det gigantiske idrettsanlegget Astrodome. Kun ett og annet hvitt ansikt dukker opp i folkemengden.

— Døde av sult

— Du må fortelle sannheten! Hører du? Sannheten må frem, beordrer Osiris X.Den sinte mannen er leder for en lokal gren av den politiske grupperingen The New Black Panther Party. Gruppen er på tokt i Houston for å bistå «brothers and sisters» som trenger hjelp.

Når Bergens Tidende møter Osiris X, er han omringet av en liten armé med voksne menn. Alle i uniformer og marsjstøvler. Lederen har på en svart beret, trukket godt ned på siden. Ingen, utenom ham, vil snakke med pressen.

— Afroamerikanere har mistet livet i New Orleans fordi myndighetene ikke fikk inn mat i tide. De døde av sult! Ikke kom og fortell meg at hudfargen ikke har spilt noen rolle. Myndighetene lot dem dø, sier Osiris X.

- Tror på selvforsvar

Osiris X er ikke i tvil. Hjelpen til New Orleans kom frem så sent fordi det store flertallet av ofre var fattige svarte.

— Jeg lover deg: Dette er et vendepunkt for alle svarte i Amerika! Folket vil reise seg, både her i Houston og i hele USA. «Katrina» har vist at svarte bare kan stole på hverandre. Og nå skal vi samle oss, sier Osiris X til BT.

— Vil dere ty til vold?

— Jeg tror ikke på vold. Men jeg tror på retten til å forsvare seg selv og sitt liv, selv om man må ty til ekstreme virkemidler, lyder kryptisk fra Osiris X.

Osiris X hevder at hans politiske gruppering er «sønner og døtre» av den opprinnelige Black Panther-gruppen, som kjempet for de svartes rettigheter i USA på 60-tallet. Den opprinnelige Black Panther-gruppen er åpenbart ikke enige. På sin hjemmeside, blackpanther.org, har de tatt klar avstand fra den nye gruppens mål og virkemidler.

Forhindrer terrorisme

Under Clinton-konferansen i New York sist helg møtte BT den svarte politikeren Jesse Jackson (bildet). Etter at orkanhjelpen uteble i flere dager, anklaget han Bush-administrasjonen for å utøve rasisme. Når BT treffer ham, er den aggressive tonen dempet noe.

— «Katrina» har klart å få saker på dagsordenen, saker som hittil har vært avvist som sprøyt. Det gjelder ikke bare spørsmålet om hudfarge, men også fattigdom, miljøspørsmål og global oppvarming. Skal verden få bukt med problemene, må de rike være villige til å gi opp noe av sin livsstil, sier Jackson til BT.

— De fattigste er de mest desperate, og de vil slåss tilbake. Klarer verden nå å rette fokus mot fattigdommen, vil det også være et av de viktigste tiltakene mot fremtidig terrorisme, legger Jesse Jackson til.

KRISTINE NYBORG