— Jeg er glad at toppmøtet kom til enighet om en slutterklæring, men er skuffet over at den ikke er blitt sterkere, mer ambisiøs og forpliktende, sier statsminister Kjell Magne Bondevik, som uttrykker særlig skuffelse over at Norges initiativ om nedrustning og ikke-spredning ikke ble tatt med i slutterklæringen. Kampen mot fattigdom er heller ikke blitt vektlagt nok, ifølge Bondevik.

Foreløpig farvel

Denne helgen tar han et foreløpig farvel med internasjonal toppolitikk. Siden torsdag har Bondevik deltatt på FN-toppmøtet i New York, der han har talt til toppmøtet, deltatt i en rundebordskonferanse og en rekke bilaterale møter, i tillegg til samtaler med FNs generalsekretær Kofi Annan og fattigdomsbekjemper Bob Geldof. I dag skal han i tillegg delta i en paneldebatt under konferansen «Clinton Global Initiative».

— Clinton-konferansen er et sidearrangement til FN-toppmøtet, og den vil ta opp mange av de samme temaene vi diskuterer her, forklarer Kjell Magne Bondevik. I sitt innlegg vil han fokusere på sammenhengen mellom fattigdom og konflikter

Fortsetter å mase

Kampen mot fattigdom har vært en rød tråd gjennom store deler av Bondeviks politiske liv. Han forsøkte også flere ganger i den norske valgkampen å sette fattigdomsbekjempelsen på toppen av dagsordenen. Å rette fokus mot verdens fattige er langt fra enkelt, heller ikke i FN. I sluttdokumentet fra FN-toppmøtet er målet å øke bistanden til 0,7 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI).

Norge er et av landene i verden som gir mest til verdens fattige, sammen med Sverige, Danmark, Nederland og Luxembourg. Norge gir nå rett i underkant av 1 prosent.

— Det skulle selvsagt vært mange flere land med i denne eksklusive klubben, sier Bondevik.

Orienterte Stoltenberg

Tidligere denne uken orienterte Bondevik sin arvtaker Jens Stoltenberg om Norges deltakelse på FN-toppmøtet. Det er nemlig politisk kutyme at en regjering som sitter på oppsigelse ikke foretar kontroversielle politiske utspill eller avgjørelser i forkant av et regjeringsskifte.

— Har Stoltenberg lest innlegget du skal holde?

— Nei, jeg tror han er mer opptatt av å lese SV og Sps program. Mitt innlegg er mer oppbyggelig, sa Bondevik, en time før han talte til verdens mektigste.

Bondevik påpeker også at hans regjeringen har hatt bred støtte fra Stortinget i sin kamp mot fattigdom.

Hilsen fra Clinton

At Bondevik nå er inne i sin siste måned som Norges statsminister, blir lagt merke til av deltakerne på FN-toppmøtet.

— Jeg har fått mange hyggelige hilsener i den forbindelse. Det har jo ikke akkurat vært gratulasjoner, men mange har takket for godt samarbeid. Inkludert Bill Clinton, forteller Bondevik.

Bondevik understreker overfor Bergens Tidende at han ikke aktivt har gått ut for å finne en ny jobb denne uken. Men han kunne avsløre at han har «fått noen hint» om ledige jobber.

— Hva slag hint har det vært?

— Nei, det vil jeg ikke gå nærmere inn på, smiler Bondevik.

— Er det snakk om en lokal, nasjonal eller internasjonal organisasjon?

— Det er ingen fast fisk, for å si det slik.

BOB OG BONDEVIK: Kjell Magne Bondevik fikk Bonos autograf i sommer. I går kompletterte han med Bob Geldofs.<p/>FOTO: IRINA LEE
SKUFFET: Kjell Magne Bondevik er skuffet over at Norges initiativ om nedrustning og ikke-spredning ikke ble tatt med i FNs slutterklæring. I går holdt han tale på toppmøtet.<p/>FOTO: IRINA LEE