— Jeg tror Dyrevennen har betydd noe både for dyr og mennesker. Gjennom dette bladet har vi oppdradd fremtidens dyrevenner, sier redaktør Bjørg Eriksen fra Bergen. Hun sitter med et av de første utgaveene av bladet i hånden og synes det er vemodig at bladet ikke lenger skal komme ut.

Skapt interesse

Utallige mennesker over hele landet har lest «Dyrevennen». Bladet kom ofte til skolene, og lærerne benyttet det flittig i sin undervisning. Mange fikk gjennom nettopp dette bladet sin første interesse for dyr, en interesse som mange ganger har fulgt dem gjennom hele livet.

Dyrebeskyttelsen hadde sin spede begynnelse i Bergen i 1862. Alt i 1895 dannet Hanna Angel en barneforening. Hun gikk selv rundt på skolene og snakket med barna. Hun hadde nok også mye av æren for at et eget blad for barn ble skapt i 1926.

13.000 abonnenter hadde «Dyrevennen» i glansperioden på midten av 1950-tallet. I dag er abonnenttallet nede i 660, mens 23 skoler får bladet tilsendt.

— Jeg har lagt vekt på å følge årstidene og gi barna stoff de kunne dra nytte av, forteller Bjørg Eriksen. Om våren har hun skrevet om fuglene som trenger beskyttelse i hekketiden og før jul om hvordan nyttårsrakettene kan skremme dyr. Hun har satset på folkeopplysning på barnas premisser. Samtidig har barna selv fått lov til å prege bladet. De har sluppet til med sine egne bidrag, bilder og tegninger.

Fortsatt barneblad

To barneblad med stoff om dyr eksisterte da Dyrebeskyttelsen i Bergen gikk sammen med Dyrebeskyttelsen Norge i 1993. En del av avtalen var da at det bare skulle satses på ett blad, «Dyrevennen», utgitt i Bergen og ikke «Dyrenes verden» som fra 1898 var utgitt i Oslo.

Da Dyrebeskyttelsen Bergen gikk ut av Dyrebeskyttelsen Norge tidligere i år, besluttet Dyrebeskyttelsen Norge å gjenoppta sitt gamle blad «Dyrenes verden». Dermed har barna fortsatt et alternativ.

— Vi har nå 700 abonnenter og har satset aktivt på å gi et gammelt blad en ny form, opplyser Siri Relling, sekretariatsleder i Dyrebeskyttelsen Norge. Bladet inneholder blant annet intervju med kjendiser, faktasider om dyr, konkurranser og mer til som interesserer barn.

100.000 kroner koster det å trykke fire nummer av «Dyrevennen» årlig. I tillegg kommer porto og utgifter til innkreving av kontingent. Dyrebeskyttelsen Bergen sparer hvert år 60.000 kroner på å ikke være tilknyttet Dyrebeskyttelsen Norge, men har likevel funnet ut at det koster for mye å opprettholde «Dyrevennen». Kun to nummer er utgitt i år. Nå er det stopp.

Vil savne kontakten

Redaktør Bjørg Eriksen har selv fulgt barnebladet siden hun var barn. Under opprydding hjemme fant hun et blad fra da hun selv gikk på skolen.

«Dyrevennen» har gitt meg mye gjennom mange år. Jeg har selv lært atskillig. For den som skal skrive for barn, må kunne stoffet, understreker Bjørg Eriksen som har vært redaktør i syv år. Hun vet at hun vil savne kontakten med alle barna som har skrevet og tegnet til bladet.

HISTORIE: Redaktør Bjørg Eriksen med et tidlig eksemplar av «Dyrevennen» i hendene. FOTO: ARNE NILSEN