Operasjonen ble utsatt tirsdag, men onsdag gjennomførte legene operasjonen for å tette igjen et hull de har laget i hodeskallen i forbindelse med tidligere operasjoner.

Sharon (78) ligger på Hadassah-sykehuset i Jerusalem etter at han ble rammet av omfattende hjerneblødning. Han er blitt operert flere ganger etter innleggelsen og ligger fortsatt i koma.

Leger vurderer nå om Sharon skal flyttes til en institusjon som tar seg av pasienter i langvarig koma som trenger kontinuerlig pleie.

Reuters