TOR TOLSTRUP

Det begynte så godt. Etter forgjengeren Junichiro Koizumis ideologiske felttog mot Kina og seks iskalde år i forholdet mellom Asias stormakter dro den nytiltrådte statsministeren Shinzo Abe til Beijing og fikk satt et plaster på såret. Programerklæringen hans om å skape et «vakkert Japan frigjort fra etterkrigstidens regjering» gikk åpenbart rett hjem hos velgerne.

Den første japanske statsminister som var født etter andre verdenskrig, startet med popularitetsmålinger på samme høye nivå som forgjengeren fikk da han tiltrådte. Men etter rivstarten i september i fjor begynte det å galt. To uker før det japanske overhusvalget er statsminister Abe og regjeringens popularitet på et lavmål. Bare 28 prosent av velgerne synes Abe har gjort det godt. Regjeringspartiet LDP kan miste kontrollen over Overhuset.

Valgets risiko — og ansvaret

Nå er det bare halvparten av Overhuset som er på valg. Men av de 121 plassene som skal velges, må LDP og koalisjonspartneren Ny Komeito vinne minst 64 i tillegg til de 58 de har fra før, for å beholde flertallet.

De dårlige meningsmålingene er antakelig også årsaken til at Abe utsatte nasjonalforsamlingens sommerferie med 12 dager og valget med en uke til 29. juli. Abe og regjeringen trenger mer tid i forsøket på å overbevise velgerne. Men utsettelsen er også en belastning for opposisjonen. Opposisjonen har nemlig ikke så stor pengekiste som LDP som får støtte fra næringslivet i Japan.

Flauhet og feltbordeller

Hva er det så som har gått galt for Shinzo Abe etter den gode starten?

Først og fremst fordi reformprogrammet stort sett har gått i vranglås. Den japanske økonomien har etter mer enn tolv års tornerosesøvn plutselig skutt fart. Dermed har det ikke vært noe påtrengende behov for umiddelbare reformer.

Så kom på ny skandalen om de japanske «selskapsdamene» til overflaten - med en etterfølgende korrigert benektelse fra Abe om at Japan hadde utnyttet koreanske og kinesiske kvinner i feltbordellene under krigen.

Japanske velgere var heller ikke særlige imponert over at Abe under møtet med USAs president George W. Bush snakket om «George og meg». Velgerne mislikte at deres nye statsminister allerede var på fornavn med USAs president. Et uttrykk for den ambivalens de fleste japanere i årtier har hatt i forholdet til supermakten som vant krigen og deretter bestemte hvordan Japan skulle styres.

Og så begynte det å gå helt galt. To ministere måtte gå av etter økonomiske skandaler. Landbruksministeren hengte seg etter anklager om at han var innblandet i korrupsjon. Deretter tok forsvarsminister Koyama avskjed etter at han kom i skade for å si at USAs atombomber over Hiroshima og Nagasaki i 1945 var berettigede og forståelige.

Japanske ministere har en nesten historisk tradisjon for å uttale seg klønete. Men Abes arbeidsminister Yanigasawa overlevde en bemerkning om at «kvinner er fødselsmaskiner».

Pensjonistenes hodepine

Men det som virkelig skapte bekymring hos de japanske velgerne, var at regjeringen etter uteblitte pensjonsutbetalinger måtte innrømme at den hadde mistet kontrollen med innbetalinger til det offentlige pensjonssystemet. Dette marerittet for pensjonistene førte opposisjonen til topps på meningsmålingene. Samtidig er målingene et varsel om at LDP og Abe kan gå mot et katastrofevalg. Abes politikk er uklar, og lappeteppet han har presentert velgerne så langt vekker liten begeistring.

Bortsett fra en kort periode har LDP sittet sammenhengende med makten i japansk politikk i et halvt århundre. Korrupsjonsskandalene har vært mange. Flere mener partiet har overlevd seg selv. Stadig flere stiller også spørsmål ved Abes lederegenskaper.

Få uker før valget er det avgjørende spørsmålet om Abe kan snu den negative trenden. Tungen på vektskålen blir antakelig hans varslede innsats mot korrupsjon i byråkratiet og oppgjør med embetsmannsstyret. Handlekraft på dette området kan kanskje overbevise noen velgere om at han har de rette lederegenskaper. Dessuten - tross sin misnøye satser japanske velgere som regel på det sikre. Det kan bli Abes redning. For denne gang.

YURIKO NAKAO