Veksten i verdens befolkning i 2002 var på «bare» 74 millioner, om lag to fødsler i sekundet, eller 1,2 prosent. Den største befolkningsveksten ble registrert i 1989 med en vekst i verdens innbyggertall på 87 millioner.

Mens verdens kvinner i snitt fikk 3,3 barn i 1990, fødte kvinnene i 2002 «kun» 2,6 barn, melder det danske nyhetsbyrået Ritzau, som viser til tall fra det amerikanske statistikkbyrået Cen-sus Bureau.

Men om det stort sett oppleves som positivt at befolkningsveksten stagnerer og fødeselsratene faller, er det særlig en meget negativ faktor som påvirker verdens innbyggertall, nemlig HIV/AIDS. Særlig gjelder dette i flere afrikanske land hvor gjennomsnittsalderen har falt betraktelig.