I gjennomsnitt vokste de afrikanske økonomiene med 5,5 prosent i fjor. Og både i år og neste år ventes kurvene å ligge enda litt høyere, går det frem av 2007-utgaven av African Economic Outlook som OECD nettopp har utgitt.

Årboken har omfattende statistikk om alle land i Afrika, pluss nærmere analyser av 31 av landene. — 2006 var det fjerde året på rad med økonomisk vekst på fire prosent eller mer i Afrika. Utviklingen er generelt positiv.

Det sier Lucia Wegner til BT. Hun er økonom i utviklingssenteret til OECD som hvert år utarbeider statistikken i samarbeid med Den afrikanske utviklingsbanken.

Ikke bare ytre faktorer

Lucia Wegner er opptatt av at når det går bra i afrikanske land, skyldes det ikke bare ytre faktorer. Flere av landene som er nettoimportører av olje, har greid seg godt på tross av økt oljepris.

De har holdt stram styring på statsfinansene, samtidig som de har skapt et godt klima for utenlandske investeringer. Det har gitt grunnlag for økt eksport og god økonomisk vekst.

— Sterk etterspørsel og høye priser på råvarer, spesielt olje og mineraler, er viktigste forklaringen på veksten. Så langt har ikke Afrika fått særlig uttelling av globaliseringen. Det skyldes at landene i beskjeden grad er integrert i verdens handelssystem, sier Wegner.

Bør utnytte globaliseringen

Hun peker på at Afrikas andel av verdenshandelen er minimal, bare 1,5 prosent. - Globaliseringen byr på uante muligheter for å løfte fattige land. Mange afrikanske land bør bli blant dem.

— Hvordan skal det skje?

— Det er viktig at de gjennomfører konvensjonelle politiske tiltak, som å skape makroøkonomisk stabilitet og å skape godt klima for privat virksomhet, ikke minst legge til rette for utenlandske investeringer.

— Men like viktig er det at landenes ressurser blir brukt strategisk. På den ene siden betyr det at de utnytter de lukrative prisene på olje og mineraler. Men bruken av u-hjelp som katalysator bør brukes mye mer systematisk, sier Wegner.

«Aid for trade»

Hun peker spesielt på «Aid for trade»-programmet som tar sikte på at u-land skal kunne dra nytte av handelsliberaliseringer på flere nivåer.

— U-hjelpen ventes å øke de nærmeste årene. Samlet hjelp til Afrika vil trolig øke fra 40 milliarder dollar i 2006 til 51 milliarder dollar i 2010. Gjennom «Aid for trade» bør så mye som mulig brukes til å styrke produksjonskapasiteten og fremme utviklingen i privat sektor og handelsrelatert infrastruktur, og på denne måten bidra til å integrere Afrika i den globale økonomien.

Wegner sier at slik u-hjelp har økt kraftig etter WTO-møtet i Doha i 2001. I 2005 var for eksempel Afrika største mottaker av bidrag til handelsrelatert teknisk assistanse og nest største mottaker, etter Asia, av hjelp til infrastruktur.

Men det kan gjøres mye mer, ikke minst fordi kontinentet er i avsluttende forhandlinger med EU om økonomiske partnerskapsavtaler (EPA). Dette er avtaler som tar sikte på å fremme handel og regional utvikling, samtidig som de utfordrer de afrikanske landene til å gjøre noe med strukturelle svakheter i sine økonomier.

Også store problemer

African Economic Outlook viser at veksten skjer på tross av de store problemene noen av landene sliter med. For eksempel den humanitære katastrofen i Darfur-regionen i Sudan, den økonomiske sammenbruddet i Zimbabwe, konflikter og politisk uro i Etiopia, Elfenbenskysten, Somalia og sikkerhetsproblemer i det oljerike deltaet i Nigeria.

Et annet problem er inflasjonen. I noen land, særlig de som må importere olje, kan prisveksten igjen måles i tosifrede prosenter.

Betalingsbalansen er blitt forbedret i mange land, spesielt de som eksporterer olje og malm. Men noen er rammet både av økte importpriser og lavere priser på egne jordbruksprodukter spesielt cocoa og bomull.

Trykk knappen over grafikken for å se større versjon
Trykk på knappen over grafikken for å se større versjon.