Vedtaket som fastslår at homofile par har de samme rettigheter som heteroseksuelle, kan være en gavepakke til republikanerne som har vært på defensiven gjennom hele valgkampen.

Hittil har republikanerne ikke greid å få satt søkelyset på familieverdier og sosiale verdier som kunne vært deres sterkeste kort for å mobilisere religiøst konservative velgere. I stedet har valgkampen i stor grad dreid seg om Irak-krigen som stadig flere amerikanerne er oppgitt over.

– En slik kjennelse er akkurat det republikanerne trenger for å mobilisere sosiale konservative over hele landet, sier professor Larry Sabato.

Han mener kjennelsen kan åpne for at republikanerne greier å holde på de tre delstatene Tennessee, Virginia og Missouri som demokratene må vinne minst to av for å få flertall i Senatet.

Spesielt i Virginia kan kjennelsen være det som skal til for å berge senatsplassen til George Allen, som på grunn av en rekke fadeser har mistet sin klare ledelse og nå står i fare for å tape til demokraten Jim Webb.

Bruker kjennelsen Bush var ikke sein om å trekke fram kjennelsen under en valgkampturné for en republikansk kandidat i Iowa som ligger dårlig an.

– I går, i New Jersey, var det enda en radikal domstol som sådde tvil om ekteskapet som institusjon. Vi tror på familieverdier, vi mener verdier er viktig, og vi mener ekteskapet er en grunnleggende institusjon i et sivilisert samfunn, sa Bush på et valgmøte i Des Moines.

– Jeg mener ekteskapet skal være mellom mann og kvinne, og jeg mener det er en hellig institusjon som er avgjørende for velferden til våre familier, og som må forsvares, sa han videre.

På agendaen igjen – Viktige sosiale temaer har livnet til igjen. Irak-krigen har tatt fokus bort fra de sosiale temaene som de religiøse konservative ønsker å fokusere på, sier Scott Keeter i Pew Research Center.

– Dette gir dem i det minste en vinkel de kan bruke til å starte opp diskusjonen igjen, sier han videre.

– I et valg der marginene er svært små, kan nesten hva som helst være avgjørende, og Virginia er en stat der det kan skje. Dersom kjennelsen får flere konservative til urnene, kan det potensielt gi Allen en fordel, sier Keeter.

Republikanerne benyttet også kjennelsen til å minne de konservative velgerne på å møte fram for å støtte forslag i åtte delstater om å forby ekteskap mellom homofile. De tre vippestatene er blant de åtte som har forslaget på stemmeseddelen.

Mobiliserende Ved forrige valg sto slike forslag på stemmeseddelen i 13 stater, og Bush vant klart i elleve av dem. Derfor tror republikanske strateger at slike forslag virker svært mobiliserende på konservative og religiøse velgere

Nylig har meningsmålinger vist at mange konservative religiøse er skuffet og ikke lenger føler at republikanerne er velvillig innstilt til religion. Det skyldes i stor grad at det har vært vanskelig å få Senatet til å støtte konservative dommere.

Skandalen med kongressrepresentanten Mark Foley, som beskyldes for å ha sendt slibrige e-poster til lærlinger i Kongressen, var en kalddusj som lå an til å få mange konservative til å bli hjemmesittere.

Men en ny debatt om homofilt ekteskap og familieverdier kan feie tvilen til side og virke mobiliserende på de konservative.