Det spente fra forfulgt dissident og undergrunnsforfatter under kommunistregimet i Tsjekkoslovakia til status som folkehelt og nasjonens ubestridte lederskikkelse.

Dikterpresidenten Václav Havel kunne knapt ha diktet et mer dramatisk liv enn sitt eget. Han vokste opp under annen verdenskrig, satt fem år i fengsel under kommuniststyret og ble tre ganger valgt til president etter frigjøringen.

Havels historiske bedrift var å stå i spissen for den tsjekkoslovakiske fløyelsrevolusjonen; den fredelige overgangen fra diktatur til demokrati i november 1989. Ikke-politikeren og kulturbohemen ble båret til presidentborgen på en bølge av folkelig begeistring.

Selv ville Havel helst sitte og skrive, eller drikke øl med gamle venner. Etter hvert fant han ut at det til en viss grad var mulig å gjøre begge deler og samtidig være sitt lands overhode. Å ta jobben som president kunne han ikke si nei til.

Mer sannhet enn sunnhet

— Det er visse verdier jeg kan slåss for, sa Havel da han lot seg velge for andre gang i 1992. Disse verdiene prøvde han å leve etter både som dikter og president. Han la større vekt på sannhet enn sunnhet. Helsen ble for alvor skrøpelig da han nærmet seg 60-årsalderen, og flere ganger svevde han mellom liv og død under alvorlige operasjoner.

Havel var den moralske lederskikkelsen under fløyelsrevolusjonen, og hans freds- og forsoningsbudskap kom godt med under den like myke skilsmissen mellom tsjekkere og slovaker.

Men oppløsningen av Tsjekkoslovakia ble et nederlag etter at Havel sterkt hadde gått inn for å bevare landet samlet. Han tok konsekvensen og trakk seg som president da slovakene vedtok sin suverenitetserklæring 17. juli 1992. Vel et halvt år senere var han tilbake som president for den tsjekkiske republikken.

Hard hverdag

Da den harde hverdagen senket seg over Tsjekkia etter frigjøringsrusen, møtte også Havel motgang og de uunngåelige prosaiske problemer som livet i topp-politikken fører med seg.

Han kom på kollisjonskurs med den steile og markedsliberalistiske statsministeren Václav Klaus, som måtte gå av høsten 1997. I januar 1998 opplevde han som en forsmedelse å bli gjenvalgt som president for tredje gang med bare halvparten av medlemmene i nasjonalforsamlingen i ryggen.

Etter at den sovjetisk-ledede invasjonen satte en stopper for den såkalte Praha-våren 21. august 1968, ble Tsjekkoslovakia i mange år et av de mest islagte samfunn i den daværende østblokken.

Havel var sentral fra første stund da de første spirer til opposisjon og samfunnskritikk grodde fram ved inngangen til 1977. Den internasjonalt kjente dramatikeren var blant initiativtakerne til menneskerettsorganisasjonen Charta 77 og var også blant bevegelsens første talsmenn.

Overvåket og trakassert

I perioden 1970-1989 tilbrakte han til sammen fem år i fengsel. Mindre enn ett år før han ble president, ble Havel arrestert og truet med langvarig fengselsstraff etter å ha deltatt i en demonstrasjon. Jo flere internasjonale priser og hedersbevisninger han mottok, jo grundigere ble han overvåket og trakassert.

Selve revolusjonen ble unnagjort på rekordtid. Det som tok ti år i Polen, ti måneder i Ungarn, ti uker i det forhenværende DDR, tok bare ti dager i Tsjekkoslovakia når først hjulene begynte å rulle. Tiden var i høyeste grad moden.

Havel inntok maktposisjonene sammen med forhenværende fyrbøtere, nattevakter, vinduspussere og mer og mindre eksentriske kulturpersonligheter.

Populær

Václav Havel var så grenseløst populær i den første tiden som president at han bevisst gikk inn for å stille seg bak upopulære tiltak. Under sitt offisielle besøk i Oslo i mai 1991 sa Havel at det nok var vanskeligere å være president enn opposisjonell.

Som president fortsatte Havel kampen for menneskerettighetene og mot overgrep ellers i verden. Han stilte seg i første rekke i kampen mot drapsordren mot Salman Rushdie, og mente det måtte brukes skarpere lut for å stanse aggresjonen mot Bosnia. Han var også en varm forsvarer av utdelingen av Nobels fredspris til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i fjor.

Havel forble med sin integritet og sitt moralske eksempel en katedralens talsmann i det børspregede Praha, blant annet gjennom sine berømte nyttårstaler, hvor andre verdier enn fritt marked og aksjekurser ble framhevet.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sier Europa har mistet «en statsmann av historiske dimensjoner» når Václav Havel har gått bort.

Stoltenberg sendte ut en melding på nettsamfunnet Twitter etter at det søndag ble kjent at forfatteren og dramatikeren som ledet Fløyelsrevolusjonen i Tsjekkoslovakia, og senere ble landets president, døde ved daggry søndag.

— Europa har mistet en av kjempene i innsatsen for humanisme og demokrati, skriver Stoltenberg.

- En ledestjerne

— Václav Havel var en av de store europeiske lederne i moderne tid, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner.

— Han var en ledestjerne i kampen for frihet, noe som har resultert i et fredelig og mer samlet Europa, sier Sanner.

Havels engasjement for frihet og demokrati stoppet ikke ved Europas grenser.

— Han var et forbilde for alle som kjempet for menneskerettigheter i ulike deler av verden, sier Sanner, som arbeidet med Havel i en internasjonal komité for demokrati på Cuba.

Politisk og human

— Den tidligere tsjekkiske presidenten Václav Havel forente det politiske og det humane. Hans død er et stort tap for Europa, sier seniorforsker Jakub M. Godzimirski (54) ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) til NTB.

— Han gikk i bresjen for omveltningene i Øst-Europa og spilte en betydelig rolle som en moralsk skikkelse.

— Han forente det politiske og det humane. Han utstrålte varme, og han vil bli husket som en stor og viktig skikkelse i Europa. Hans død er et stort tap, sier Godzimirski.

Tro mot verdiene

— Uten folk som Václav Havel ville Europa i dag vært et svært annerledes sted, sier Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland i en kommentar.

— Som forfatter, dissident og statsmann forble han trofast mot verdiene i et fritt og tolerant samfunn. Han ikke bare trodde på disse prinsippene. Han kjempet for dem og fikk dem til å skje. På denne meget triste dagen vil jeg uttrykke min dypeste respekt for hans kunstneriske og politiske arv, sier Jagland.

Kultur i politikken

— Han har en stor del av æren for at revolusjonene i Øst-Europa ble fredelige, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) om Václav Havel til Aftenposten.no.

Støre møtte Havel en uke etter at dissidenten og dramatikeren hadde overtatt presidentkontoret i Praha. Støre var i Praha for å overlevere en invitasjon fra kong Olav til å besøke Norge. Støre beskriver en nyvalgt president som fortsatt gikk rundt i hullete jeans og med en sigarett i munnviken.

— Han var forfatter, dissident og president. Han har en stor del av æren for at revolusjonene i Øst-Europa ble fredelige. Han bar fram kulturarven fra Sentral-Europa. Der verden hadde sett grå kommunisme, inkluderte han kulturen i politikken og satte historien i et nytt perspektiv. Han var kompromissløs i frihetskampen, sier Støre.

— Han var vel en mer vellykket dissident enn president, tilføyer han.

LANGT SYKELEIE: Tidligere president i Tsjekkoslovakia og Tsjekkia, Václav Havel, har vært syk i lang tid. Søndag døde han.
REUTERS/SCANPIX