Alle ansatte i Den katolske kirke som har gjort seg skyldige i seksuelle overgrep mot barn eller er mistenkt for dette, må fjernes fra stillingene sine og anmeldes til politiet, mener FNs komité for barns rettigheter.

I en fersk rapport får Vatikanet svært hard kritikk for unnfallenhet mot sexovergripere i egne rekker.

Kirken har på systematisk vis gjort mer for å beskytte sitt eget rykte enn for å beskytte barn mot overgrep fra prester og andre ansatte, heter det i rapporten, der det slås fast at den katolske kirken fortsatt ikke gjør nok for å beskytte barna.

I tillegg til å fjerne alle sexovergripere fra stillingene sine, mener FN-komiteen at Vatikanet må gi politiet alt arkivstoff om seksuelle angrep mot titusener av barn, slik at både overgriperne og de som har vært med på å skjule forbrytelsene, kan holdes ansvarlige.