TOR LEIF PEDERSEN

— Jevnlig får politiet melding om at vaskebjørnen er observert, men det har ikke ført til at vi har fått tak i dyret, forteller politioverbetjent Per Størksen ved Fana politistasjon til Bergens Tidende.

For en tid siden så to ambulansesjåfører et dyr de mente var vaskebjørnen rusle rundt i et boligområde på Minde en sen nattetime. De meldte fra til politiet, som sendte en patrulje til stedet. Også politifolkene mente det var vaskebjørn. Det ble sendt bud på politifolk med haglgevær for at de kunne avlive minibjørnen. Men dyret forsvant innen de dukket opp.

Bjørnen hadde veltet en del bosspann i området og forsynt seg med innholdet.

Sett på Damsgård

Etter dette har politiet flere ganger fått melding fra folk som mener de har sett det spesielle dyret.

— Nylig var det noen som hadde sett dyret i Damsgårdsveien. Men vi klarte ikke å finne dyret. Politiet setter pris på at folk melder fra når de ser vaskebjørnen. Det er nemlig et mål å få tak i og avlivet vaskebjørnen, sier Størksen.

— Direktoratet for naturforvaltning (DN) ba i et brev før jul politiet etterforske om det har skjedd lovbrudd i forbindelse med at vaskebjørnene og nesebjørnene ble tatt i Norge. Har etterforskningen avklart dette?

— Vi er ikke ferdig med etterforskningen. Når vi er det, vil vi sende materialet over til en av juristene ved Hordaland politikammer. Vedkommende vil så vurdere om det er grunn til å påstå at det er skjedd noe straffbart i forbindelse med innførselen av disse dyrene. Når vi oversender materialet, kan jeg ikke uttale meg om nå, sier Størksen.

Sjekk bosspannene

Vaskebjørnen - som er et hunndyr - er altså observert langt fra Hop-Nesttun-området der den «bodde» sammen med en vaskebjørnhann og et nesebjørnpar frem til like før jul. Som kjent er de tre andre minibjørnene skutt.

Det at det gjenlevende dyret har forflyttet seg langt på noen uker, er ikke overraskende.

— Dyret leter etter mat, og er aktiv når det er mørkt. Derfor bør folk i god avstand fra Nesttun være klar over at de kan få nattebesøk av vaskebjørnen. Disse dyrene er eksperter på å velte bosspann og dra innholdet utover på sin jakt etter mat, sier viltforvalter Tore Løne ved miljøvernavdelingen til fylkesmannen i Hordaland.

— Men er det ikke for kaldt for vaskebjørner å gå på vandring etter mat?

— Nei, først når det blir så kaldt som minus 20 grader vil de finne seg skjul og holde seg i ro også om natten. Temperaturen vi har nå er ikke noe problem, sier han.

Om dagen søker dyret ly i vedskjul eller under hus som står på pæler.

Det mystiske dyret

Viltforskeren forteller at obduksjonen av de tre avlivede minibjørnene viste at de verken hadde rabies eller andre sykdommer som kan smitte over på mennesker. Det mystiske dyret som ble funnet i hagen der bjørnene hadde vært holdt i bur, er fortsatt ikke undersøkt.

— Derfor vet vi ikke sikkert hvilket dyr det er. Jeg tror det er en søramerikansk gnager - en chinchilla. Det er ikke ulovlig å importere dyr av denne arten til Norge, opplyser Tore Løne.

SLIK SER en vaskebjørn ut. En tilsvarende og to nesebjørner ble skutt før jul. Den andre vaskebjørnen er ennå på frifot.