Kvantecomputeren vil kunne løse store matematiske problemer og knekke hemmelige koder med høyere effektivitet enn dagens raskeste superdatamaskiner. Utviklingen av den første fungerende maskinen er kommet et skritt videre gjennom utnyttelse av eksisterende teknologi på nye måter.

Gjennombruddet består i ny bruk av fotoner. Tidligere var problemet at enkeltfotoner er for energisvake til å brukes i en datamaskin. Forskerne har nå funnet en ny måte å forsterke signalene på.

Det nye systemet har flere fordeler. Det virker ved romtemperatur og er basert på eksisterende teknologi. Dette gjør det mer sannsynlig at en kommersiell teknologi blir utviklet.

— Vår oppdagelse er overraskende og uventet. Vi tror at den er en anvendelig basis for kvantecomputere. Utfordringen blir nå å sette idéen ut i praksis, sier forsker Emanuel Knill til Los Alamos National Labs pressetjeneste.

Det er forskere ved det amerikanske energidepartementet og Universitetet i Queensland som står for gjennombruddet.(Origo)