Arbeidsminister Claus Hjort Frederiksen sier i et intervju med avisen Jyllands-Posten søndag at den danske regjeringen vil gjøre en ytterligere begrensning i innvandringen til Danmark til et høyt prioritert emne neste år. Ministeren venter at anledningen til nye innstramminger vil presentere seg når man skal utarbeide nye velferdsreformer.

Hjort Frederiksen ønsker at færre innvandrere fra såkalte «mindre utviklede land» skal få adgang til Danmark, dette vil blant annet gjelde typiske asylsøkere og familiegjenforeninger. Begrunnelsen arbeidsministeren gir er at disse gruppene utgjør en stor økonomisk belastning for det danske samfunn. De innvandrerne som skal få slippe gjennom nåløyet, skal være i stand til å gå rett inn i jobb.