Forsvarsminister Grete Faremo sier økt afghansk tilstedeværelse i den «norske» Faryab-provinsen kan gjøre det riktig å spre den norske innsatsen på et større geografisk område — i samarbeid med våre allierte i nord.

  • Jeg har tatt et initiativ overfor de andre landene som deltar i nord for å vurdere konsekvensene av den dynamikken som ligger i økt afghansk tilstedeværelse. Det betyr møter med våre allierte i Regional Kommando Nord (RC Nord), som ledes av Tyskland, sier Grete Faremo til Bergens Tidende.

Fleksible i større område

  • Et større antall afghanske styrker i området setter oss i stand til å tilpasse våre bidrag. Det kan bli behov for å vise større fleksibilitet, med et større geografisk virkeområde for de norske militære styrkene, sier Faremo.

— Jeg utelukker ikke at vi kan se andre samarbeidsformer med våre allierte og som er riktigere eller bedre tilpasset en ny situasjon, sier Grete Faremo.

Hun understreker samtidig at de norske opplærings- og støttebidragene i Faryab-provinsen vil ble opprettholdt og fortsatt utgjøre et helt sentralt element i den norske virksomheten i Afghanistan.

  • Betyr dette i praksis at norske styrker kan bli satt inn i et mye større område?

— Ja, RC Nord er jo et større område enn Faryab, sier Faremo.

Kan bli overført ved nyttår

Afghanistan er, militært sett, delt inn i fem hovedregioner eller regionale kommandoer. RC Nord består av ni nordlige provinser med om lag 20 prosent av landets befolkning (vel 6,5 millioner innbyggere). Provinsene grenser mot land som Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Pakistan og Kina.

Sentrale kilder knytter Faremos uttalelser til at afghanske myndigheter kan komme til å overta sikkerhetsansvaret for enkeltprovinser rundt årsskiftet - forutsatt at utviklingen gjør det mulig.

19. og 20. november er det NATO-toppmøte i Lisboa. Etter det Bergens Tidende har grunn til å tro arbeides det med en beslutning om å overdra et sikkerhetsansvaret for enkeltprovinser til Afghanistan på dette møtet, enten ved at konkrete provinser pekes ut, eller ved at man innleder en avsluttende prosess for å overdra ansvaret.

Det er ISAF, FN og afghanske myndigheter i fellesskap som skal anbefale hvilke provinser som er aktuelle.

Det er ikke utenkelig at man allerede på NATOs felles forsvars- og utenriksministermøte i oktober kan se hvilken vei det bærer.

Les også: Overraska over ny norsk kurs

Like farlig i hele landet

Samtidig oppleves sikkerhetssituasjonen i hele det nordlige Afghanistan som stadig vanskeligere.

  • Helmand-provinsen i sør og Kandahar er de farligste stedene, men for øvrig viser de ukentlige risikorapportene at det er like høy risiko i hele landet, sier forsvarssjef Harald Sunde til Bergens Tidende.

General Stanley McChrystal, som president Barack Obama nylig sparket som øverstkommanderende i Afghanistan, uttalte i Tyskland i april at situasjonen i nord vil bli farlig, «og i noen områder svært farlig».

De nordlige provinsene er dermed ikke lenger betraktet som mindre farlige enn østlige og sørlige provinsene i Afghanistan.

Dette understrekes av ISAFs og særlig USAs styrkeoppbygging i nord. De 16 deltakende landenes forsvarsministere har opplyst at det ved slutten av året vil være 12.000 ISAF-soldater til stede i de ni provinsene. Det inkluderer et økt amerikansk bidrag på 5000 soldater i RC Nord.

Forsvarsminister Faremo har understreket at Norge legger «stor vekt på å få til en god koordinering med de afghanske og de nye amerikanske styrkene i Faryab».