Ifølge en vestlig diplomat som har snakket med israelske militære ønsker Israel å være helt ute om én til to uker. Ønsket om rask retrett skyldes frykt for at israelske soldater skal bli lette mål for angrep fra Hizbollah-militsen, sa den ikke navngitte diplomaten tirsdag.

FNs nærvær sør i Libanon kan økes til det sjudobbelte i løpet av de neste ti dagene, framholdt sjefen for verdensorganisasjonens fredsbevarende styrker samme dag.

– Jeg håper vi kan få utplassert de første forsterkningene svært raskt, sa Jean-Marie Guehenno.

Ifølge resolusjon nr. 1701, som FNs sikkerhetsråd vedtok enstemmig sist fredag, skal UNIFIL-styrken i Sør-Libanon økes fra dagens nivå på 1.990 soldater til rundt 15.000. Det er ikke fastsatt noen tidsplan for utplassering av forsterkningene.

UNIFILs oppdrag blir nå å styrke og bistå de libanesiske regjeringsstyrkene, tilføyde Guehenno. Styrken skal ikke ha til oppgave å avvæpne Hizbollah, selv om den får adgang til å bruke makt under visse klart definerte omstendigheter.