sz73d14a.jpg
SCANPIX

Ved Nelson Mandelsbortgang ser vi at han var større enn den verden han ble født inn i. Han bleden største lederen i vår tid. Fange nummer 46664 fra Robben Island gikk ut avlivet som menneske nummer én.Nelson Mandela utførte tre livsverk i løpet av ett liv. Førststo han i spissen for kampen mot apartheid, og vant. Deretter skapte hanforsoning og et demokratisk Sør-Afrika. Etter at han gikk av som president,viet Mandela sitt liv til kampen mot fattigdom, mot hiv og aids, og for vaksinertil verdens barn.

Mandelas ubøyelige vilje til rettferdighet og grenseløse evnetil forsoning gjør ham til en av menneskehetens store veivisere i moral og mot.Han tålte tiår med ydmykelser av et brutalt regime uten å bøye nakken ellerbukke under. I 1990 ble han løslatt etter å ha sonet 27 år som politisk fange,ofte under helt umenneskelige og fornedrende kår. I stedet for å søke hevngjorde han det motsatte.

Vokste ut av sitt land

På seierens dag strakte Nelson Mandela ut en forsonende hånd tilsine fiender. Han fanget et historisk øyeblikk og ledet sitt folk inn påfredens vei. Mandelas klarsyn sådde kimen til ekte trygghet for alle i etSør-Afrika preget av raseskillets heslighet.

Slik vokste han ut av sittland, og ble et forbilde for mennesker over hele verden. Ingen har bidratt mertil å forme våre idealer for politisk lederskap. Mandela vant respekt ved åopptre klokt og prinsippfast ved livets store korsveier, og med godhet i møtemed mennesker.

Nelson Mandelas idealer vil for alltid tenne håp der urett fins

Ingen møtte Nelson Mandela uten å bligrepet av hans sanselige intelligens og inkluderende latter.

Det begynte for alvor da Nelson Mandela ble arrestert i 1962.Raseskillestyret i Sør-Afrika kom med en rekke tilbud om løslatelse, underulike vilkår. Alle ble avvist av Mandela. Han nektet å gi slipp på det sentraleprinsippet om frihet for alle i bytte mot egen frihet.

Klippefast integritet

Hans svar på det siste tilbudet ble fremført av hans datterforan titusener tilhørere i Soweto. Det hører med blant de store, klassiskepolitiske taler: «Jeg kan ikke og vil ikke gi noe så lenge hverken jeg ellerdere – folket – er frie. Min frihet kan ikke adskilles fra deres frihet»

Kombinasjonen av ekstreme personlige ofreog klippefast integritet karakteriserer Mandela som menneske og politiker.Heller ikke han var usårbar eller feilfri. Både som menneske og leder opplevdehan skuffelser, men han møtte alltid motgang og kriser med verdighet.

De lange årene i fangenskap, dager og netter uten håp, haddegitt ham lærdom som preget ham i alle år siden. Viktigheten av inkluderende ogærlig dialog. Kunsten å få folk til å lytte til hverandre, og snakke medhverandre. Og ikke minst, en historisk respekt for motstandere.

Besøkte Norge

Vi er ydmyke og stolte over at Norge fikk bidra til at detumenneskelige systemet som kalles apartheid ble nedkjempet, og at Mandela bleden første demokratisk valgte presidenten i Sør-Afrika.

I 1959 dannet norske studenterden norske Sør-Afrika-komiteen. Det vokste etter hvert frem et bredt norskengasjement til støtte for kampen mot apartheid. Studenter, politikere, kirken,fagbevegelsen og frivillige idealister knyttet varige bånd tilmotstandsbevegelsen.

Mandela besøkte Norge flere ganger. Han ga ofte uttrykk for atdet var et spesielt nært og varmt forhold mellom Sør-Afrika og Norge på grunnav støtten anti-apartheidbevegelsen fikk fra det norske folk, frivilligeorganisasjoner og den norske stat.

«La en ny æra begynne»

Da Mandela mottok Nobels fredspris i Oslo rådhus i 1993, stoSør-Afrika foran sitt første frie, demokratiske valg noensinne. Nobelforedragetavsluttet han slik: «La en ny æra begynne». Det var det som skjedde. Mandelavant valget, og evnet det umulige: å samle der det kun var splittelse. Å skapeforsoning der hatet og bitterheten ulmet.

Tiden sto stille da Nelson Mandela avsluttet talen til 20.000mennesker i Tromsø i 2005. Det ble hans siste besøk til Norge. Anledningen varen konsert til støtte for Mandelas kamp mot hiv og aids.

Midnattssolen skapte en magisk ramme påsletta ved Ishavskatedralen som i dag bærer hans navn, og Mandela fylte denskarpe arktiske luften med ord for evigheten: «Selv om det er stor avstandmellom landene våre, så vet vi at vi deler en felles menneskelighet. Dere erblitt en del av oss, og derfor er dere alle nå afrikanere.»

Slik var han. Nelson Mandela gjorde alle til sine. Derfor er detikke bare sørafrikanerne som nå skal finne veien videre alene. Over heleverden, i alle land og blant annet folkeslag er det felt tårer over budskapetom hans død. Makter verden arven? Orker vi børen som verdens største bar –evnen til å stå opp mot urett, viljen til tilgivelse, og kunsten aldri å giopp? Intet menneske kan makte alt, men alle kan strekke seg etter noe. Foreksempel at tålmodighet og hardt arbeid fører frem. Som Mandela sa det: «Envinner er en drømmer som aldri gir opp.»

Nelson Mandelas idealer vil for alltid tenne håp der urett fins.

Jeg lyser fred over Nelson Mandelas minne.

sz7b2de8.jpg
SCANPIX