Det er en av konklusjonene i rapporten som Underhusets etterretnings— og sikkerhetskomité har utarbeidet og som ble offentliggjort torsdag.

Britisk overvåkingstjeneste hadde kommet over to av selvmordsbomberne, Mohammad Sidique Khan (30) og Shehzad Tanweer (22), men vurderte dem ikke som noen umiddelbar fare, ifølge rapporten.

Khan og Tanweer var blitt registrert «i periferien av andre overvåkings- og etterforskningsoperasjoner,» heter det. Men ingenting ble gjort ettersom det fantes viktigere saker på dagsordenen.

52 mennesker ble drept og over 700 skadet i attentatene mot Londons kollektivtrafikk 7. juli 2005, samtidig som statsminister Tony Blair var vert for G8-møtet i Skottland.

Forståelig

Ifølge granskingsrapporten er det forståelig at sikkerhetstjenesten ikke fulgte opp de to nærmere, både på grunn av andre saker som var prioritert høyere og på grunn av ressursmangel.

– På den tiden var deres identitet ukjent for Secret Service, og det fantes ingen innsikt i deres senere betydning, heter det i komitérapporten.

– Fordi det var mer presserende oppgaver på den tiden, inkludert behovet for å hindre iverksettelsen av kjente planer for angrep mot Storbritannia, ble det bestemt å ikke etterforske dem nærmere eller å forsøke å identifisere dem. I lys av de andre prioriterte etterforskningsoppgavene og Secret Services begrensede ressurser, var beslutningene om ikke å prioritere etterforskningen av disse to individene forståelig, konkluderer komiteen.

Al-Qaida-kontakt

Mohammad Sidique Khan og Shehzad Tanweer hadde «sannsynligvis» kontakter med medlemmer av al-Qaida-nettverket, mener rapporten.

Man vet at Khan og Tanweer besøkte Pakistan i forkant av terroraksjonen, men ikke hvem de traff.

– Det er ikke fastslått hvem de møtte i Pakistan, men det vurderes som sannsynlig at de hadde en viss kontakt med al-Qaida-figurer, sier rapporten.

Samtidig avviser rapporten teorien om at det fantes en femte terrorist eller en femte person som var hjernen bak, og som senere skal ha flyktet fra Storbritannia.

Bekymret

Nye tiltak er iverksatt og skal iverksettes i Storbritannia, og komiteens rapport sier det er viktig at politi og etterretning samarbeider for å ta seg av trusselen som består i «radikalisering av britiske borgere». Alle de fire terroristene bak aksjonen i fjor var britiske statsborgere.

– Vi ønsker velkommen tiltakene som nå tas for å få til dette, selv om vi, med utgangspunkt i at den hjemmebaserte trusselen klart var erkjent, er bekymret over at ikke mer ble gjort raskere, heter det i en konklusjon. (©NTB)