Både autopiloten og auto-thrust-systemet ble koblet ut på ulykkesflyet fra Air France som styrtet i havet mellom Brasil og Afrika 1. juni 2009.

Det viser en foreløpig rapport basert på granskningen av dataene i ferdskriveren og taleregistratoren fra flyet.

Rapporten, som ble sluppet av det franske byrået for granskning av sivil luftfart (BEA) i dag, går gjennom hele flyturen Rio de Janeiro til Paris punkt for punkt.

De nye funnene er:

  • Mannskapet var i henhold til standard prosedyrer.
  • Vekten og balansen på flyet var innenfor gjeldense grenser.
  • De to co-pilotene var inne i cockpiten da hendelsen inntraff, mens kapteinen hvilte. Han returnerte til cockpiten halvannet minutt etter at autopiloten koblet ut.
  • Farten vist på de ulike fartsmålingssystemene var ikke identiske.
  • Etter utkoblingen av autopiloten steg flyet til 38.000 fot, deretter kom et varsel om tilstanden «stall», og flyet oppnådde denne kritiske angrepsvinkelen. Styrten varte i 3 og et halv minutt. Motorene fungerte og responderte på pilotenes kommandoer.

Økte angrepsvinkelen

Det kommer frem av samtalen i cockpiten at kapteinen Marc Dubois hadde en hvilepause da den kritiske situasjonen oppsto.

De to co-pilotene om bord skal ha forsøkt å komme seg høyere opp for å unngå et stormfullt område, men luften ikke var kald nok til at flyet kom opp i en slik høyde.

Omtrent samtidig koblet autopiloten ut. Pilotene innså at fartsmålerne ikke fungerte riktig, og angrepsvinklene økte samtidig som en advarsel om «stall» hørtes i cockpiten.

Pilotene fortsatte imidlertid å øke vinkelen, og flyet steg fra 35.000 fot til 37.500 fot. Da et tredje varsel om stall kom, fortsatte de å øke vinkelen til de var oppe i 38.000 fot.

Den yngste satt bak spakene

To minutter etter at autopiloten var koblet ut, returnerte kapteinen Dubois til cockpiten. Han satte seg imdilertid ikke tilbake i sitt sete, men lot den yngste av pilotene, en 32-åring, sitte bak spakene.

Mens flysnuten fremdeles pekte oppover i 15 graders vinkel, begynte jetflyet et fall på ca 10.000 fot i minuttet, mens det rullet fra venstre og høyre.

Pilotene forsøkte å stoppe prosessen. Et øyeblikk fungerte fartsmålerne igjen og flyet fikk opp farten, men det fortsatte å falle. Så kommenterer en av co-pilotene at flyet nærmer seg 10.000 fot.