— Skytevåpen dreper ikke mennesker, mennesker dreper mennesker, er NRAs berømte motto og hovedargument for å forsvare amerikanernes grunnlovsfestede rett til å bære våpen.

Med sine 4,3 millioner medlemmer regnes NRA som en av USAs mektigste lobbyorganisasjoner og overvåker landets politikere nøye.

Kandidater som har ambisjoner om å bli valgt eller gjenvalgt, mottar rause valgkampbidrag om de slutter opp om NRAs syn. De som derimot vil skjerpe lovgivningen og øke kontrollen med våpensalg, risikerer å få postkassen sprengt av flere hundre tusen protestbrev.

«Bevisstgjøring»

Selv mottar NRA millionstøtte til sin lobbyvirksomhet og sine kurs og publikasjoner fra amerikanske våpenprodusenter. Organisasjonen mener «opplæring» og «bevisstgjøring» er veien å gå for å redusere det skyhøye tallet på drap og skyteulykker i USA.

Etter massakren som kostet 32 mennesker livet ved et universitet i Blacksburg i delstaten Virginia mandag, var NRA knappe i sin kommentar.

— Vi slutter oss til hele landet og kondolerer på det dypeste familiene til ofrene ved Virginia Tech University og alle andre som ble berørt av denne forferdelige tragedien, het det i en kunngjøring fra organisasjonens informasjonssjef Andrew Arulanandam.

— Vi har ingen ytterligere kommentar før alle fakta er kjent, legger Arulanandam til.

Overlevde attentat

Blant dem NRA ligger i permanent krig med, er Brady Campaign to Prevent Gun Violence, en av USAs største grasrotbevegelser.

Jim Brady var pressesekretær i Det hvite hus under Ronald Reagan og ble alvorlig såret under attentatet mot presidenten i 1981.

Etter dette innledet Jim og Sarah Brady en iherdig kamp for økt våpenkontroll i USA. De opplevde i 1993 å få en lov oppkalt etter seg da president Bill Clinton undertegnet Brady-loven om skjerpet kontroll med våpenkjøpere i 1993.

- Enklere

Presidenten i Brady-kampanjen, Paul Helmke, minnet tirsdag om tidligere skolemassakrer i USA og etterlyste handling.

— Vi har ikke gjort noe som land for få slutt på voldsbruken med skytevåpen ved skolene våre og i samfunnet ellers. Vi har derimot gjort det enklere for folk å skaffe seg kraftige våpen, slo Helmke fast.

— Nå har vi opplevd en ny forferdelig tragedie som aldri vil bli glemt. Det er på høy tid at vi bruker sunn fornuft og handler for å forhindre at tragedier som dette fortsetter å skje, sa Helmke.