Det signalet fikk Norges EU-ambassadør Bjørn T. Grydeland i går.

Dermed blir dagens møte i den såkalte safeguard-komitéen ikke startskuddet for en ny EU-krig mot norske lakseeksportører. Kommisjonen vil av praktiske grunner vente til tidligst 5. mars.

Likevel blir dagens møte i Brussel viktig. Representanter for EUs medlemsland skal diskutere om laksenæringen i Irland og Skottland er så hardt rammet av økt konkurranse fra Norge og andre ikke-EU-land at spesielle beskyttelsestiltak må til.

Hvis det kommer tiltak, er det mest aktuelt med en eksportkvote på vanlige vilkår, kombinert med en særskilt toll på det overskytende.

Den norske næringen og norske myndigheter mener det ikke er grunnlag for slike tiltak.

Kommisjonen har ennå ikke tilkjennegitt hva den mener om beskyttelseskravet fra Storbritannia og Irland.

— Vi hadde et første møte med Kommisjonen om denne saken tirsdag og skal ha flere møter i nær fremtid. Vi har ennå ikke fått noe signal om hvordan Kommisjonen ser på saken, sier Norges EU-ambassadør Bjørn T. Grydeland.

Prosjektdirektør Per Dag Iversen i Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforbund (FHL) sier han ikke er overrasket over at Kommisjonen tar seg bedre tid.

— Noen har trodd at det ville komme tiltak allerede denne eller neste uke, men vi har hele tiden hatt inntrykk av det ikke er så stort tidsjag i denne saken, sier Iversen.