Men geriljaen vil ikke «garantere sikkerheten» til serbiske styrker KFOR vil slippe til i sikkerhetssonen.

Serberne undertegnet avtalen i et separat møte med NATOs representanter i byen Merdare på grensen mellom Kosovo og Serbia. Begge sider lover å avstå fra all militære og voldelige handlinger.

«Avtalen må godtas av alle væpnede styrker, halvmilitære grupper og politi både innenfor og utenfor sonen, sier teksten, som ble godtatt kort etter at fredsstyrken KFORs ledelse og jugoslaviske offiserer var blitt enige om at serbiske soldater skal utplasseres i buffersonen.

Geriljaens tillegg i våpenhvileavtalen om at den «ikke kan garantere sikkerheten» til jugoslaviske soldater i buffersonen, er undertegnet av mannen som kaller seg UCPMB-geriljaens stabssje f, Shefket Musliu.

— Jeg erklærer at mine offiserer og jeg selv ikke kan ta ansvar for spontane handlinger fra lokale albanske elementer i buffersonens sektor C, sier teksten.

Fare for krig Albanerne har gått med på en ukes våpenhvile for å forberede fredssamtaler, sier Musliu, som undertegnet våpenhvileavtalen under oppsyn av NATOs utsending Peter Feit.

Geriljaen hevder de beskytter den albanske befolkningen mot serbisk undertrykkelse, mens jugoslaviske ledere kaller opprørerne terrorister som har som eneste mål å legge Presevo-dalen under Kosovo.

Konflikten rundt og i Presevo-dalen kan eksplodere i en større krig. Også på makedonsk side av grensen mot Kosovo har albansk gerilja gjennomført angrep den siste tiden. NATO-ledere er skremt av faren for at konflikten skal spre seg, og går med på at Jugoslavia sender egne soldater inn i deler av buffersonen.

Men følgene av å slippe inn i buffersonen soldater som geriljaen ser som sin hovedfiende, kan også være uoverskuelige. KFOR kan få hendene fulle med å begrense skadevirkningene, og Kosovo kan få flere tusen nye flyktninger.

NTB

Serbisk politi under rekognosering på grensen av buffersonen, nær grensen mellom Jugoslavia og Makedonia i Presevo-dalen mandag. NATO vil la serbiske soldater slippe til i buffersonen som de ble forvist fra etter krigen i Kosovo. (Foto: AP/ SCANPIX )