-Det enstemmige vedtaket er et tegn på gode forbindelser, konstruktivt samarbeid og den tillit som nå finnes mellom landets myndigheter og det internasjonale samfunn, sa sikkerhetsrådets fungerende president, den franske ambassadøren Jean-David Levitte.