Våpnene kommer både fra naboland og fra land utenfor regionen, sier et ekspertpanel i en fersk rapport.

FNs sikkerhetsråd vedtok en våpenboikott av Darfur i 2004, i et forsøk på å stoppe de blodige kampene i regionen. Men blokaden har ikke fungert.

Ekspertene kritiserer regjeringen i Sudan for manglende sikring mot at hærens våpen havner hos militsgrupper i Sudan. Ekspertene ber også Sikkerhetsrådet styrke våpenblokaden og gjøre mer for å håndheve den.