Mer enn 25 prosent av de nysmittede HIV-pasientene i år 2000 har en variant som er resistent mot terapi, estimerer engelske Public Health Laboratory Service (PHLS). I et utvalg av personer smittet mellom 1994 og 2000 var 14 prosent resistente. De resistente virus-variantene vil være motstandsdyktige mot noen av de tilgjengelige medisinene.

— Vi har en stund visst at pasienter som behandles med anti-HIV-medisiner kan utvikle resistens, sier doktor Deenan Pillay ved PHLS til BBC News.

Grunnen til resistensen er noe uklar, men slappe rutiner for medisininntaket er et av alternativene. Derfor er det viktig at pasientene ikke hopper over medisindoser, sier Pillay.

Forskningsarbeidet er publisert i British Medical Journal.(Origo)