— Det blir en vanskelig, men langt fra uoverkommelig operasjon. Vi har hatt langt tøffere jobber enn dette, sier Lars Walder, om bord på lekteren "Giant 4" som ligger til kai i Kirkenes.

Walder er talsmann for det nederlandske selskapet Smit som har ansvaret for dykkeroperasjonene under Kursk-hevingen.

Enorm lekter

"Giant 4" er 140 meter lang og 36 meter bred. Under "normale" heveoperasjoner senkes den til bunnen for å ta tunge løft på dekket. Hovedskroget på "Kursk" skal derimot heises opp under lekteren og taues inn til Rosljakova utenfor Murmansk, der skroget igjen skal over på en tørrdokk. Her skal reaktorene tømmes for brensel og annet radioaktivt materiale.

Nøyaktighet

Dekket på "Giant 4" domineres av store løftepontonger som er montert i nøyaktig samme posisjon som de 26 hullene som er boret i "Kursk"-skroget.

— Den tekniske utfordringen i heveoperasjonen ligger i å få nøyaktig lik belastning på de 26 "krokene" når hevingen starter. Datamaskiner styrer denne millimeteroperasjonen, som kan gjennomføres i værforhold opp til kuling styrke, forklarer Einar Skorgen, talsmann for norske DSDN Subsea.

Optimister

De norske og nederlandske selskapene er optimistiske med tanke på gjennomføringen av heveoperasjonen, og kunne i Kirkenes onsdag legge fram en ny foreløpig framdriftsplan for operasjonen.

Den krevende sageoperasjonen der den ødelagte forparten til "Kursk" skilles fra hovedskroget ble avsluttet natt til onsdag. Ifølge den nye tidsplanen, skal "Giant 4" forlate Kirkenes kommende mandag.

10 meter i døgnet

Overfarten til havaristedet er beregnet til å ta to dager. Fra 20. til 24. september skal heveanordningene på de 26 hullene i "Kursk"-skroget festes.

-Vi regner nå med at selve hevingen av "Kursk" kan starte 25. eller 26. september. Dersom alt går som planlagt, vil "Giant" kunne heve skroget 10 meter i døgnet. Vi tror heveoperasjonen vil ta mellom 5-10 dager. Deretter vil det ta om lag to døgn å frakte "Kursk" fra havaristedet inn til tørrdokken utenfor Murmansk, sier Einar Skorgen.

Samarbeid

Både Skorgen og Walder karakteriserer samarbeidet med sine russiske oppdragsgivere som "tilfredsstillende" på operasjonsstedet. De regner nå med at de viktigste hindrene for å gjennomføre operasjonen er ryddet av veien.

Daglig leder for Statens Stråleverns beredskapsgruppe ved Svanhovd Miljøsenter, Inger Marie Eikelmann, sier seg fornøyd med at russerne lot to norske eksperter få slippe til på hevingsstedet etter først å ha nektet dem adgang.

— Vi vurderer strålefaren i forbindelse med hevingsoperasjonen som liten. Men har sendt to eksperter til Murmansk for å overvåke hevingen, sier Eikelmann til NTB.

- Vi er optimister med tanke på å heve "Kursk" opp til overflaten i løpet av september, sier talsmennene Einar Skorgen og Lars Walder ombord på lekteren "Giant 4" i Kirkenes. Det er denne lekteren som skal løfte "Kursk" opp til overflaten.
FOTO: SCANPIX