Så langt er fire personer bekreftet omkommet. alle bodde i delstaten Minnesota: Sherry Lou Engebretsen (60) fra Shoreview, Julia Blackhawk (32) fra Savage, Patrick Holmes (36) fra Mounds View, og Artemio Trinidad-Mena (29) fra Minneapolis.

Med en sikt på bare noen centimeter i det grumsete vannet lokaliserte de tolv biler og noterte nummerskiltene slik at pårørende kan varsles, men hentet ikke opp noen omkomne.

Myndighetene sier at leteaksjonen kan bli en langtrukken prosess, ikke minst fordi sterk strøm i elven, spesielt rundt sementblokkene og bjelkene fra broen og de forrevne bilvrakene, gjør arbeidet svært farlig. Flere biler ligger knust under tunge sementblokker under vannet, og det er observert døde mennesker inni dem.

– Arbeidet med å hente opp disse bilene og menneskene som kan befinne seg i dem, kommer til å ta lang tid, sa Minneapolis’ politisjef Tim Dolan. Betong og bjelker må fjernes før bilene kan trekkes ut av vannet.

Dødstallet stiger Fire mennesker er bekreftet omkommet, og myndighetene sa at åtte er savnet. Det er et lavere tall enn tidligere da 30 ble meldt savnet, men dødstallet ventes å stige fordi redningsmannskapene ikke lenger regner med å finne overlevende.

Minst 50 biler ble kastet over 20 meter ned i elven eller ned på restene av kjørebanen da den 40 år gamle broen med åtte kjørefelt kollapset i sentrum av Minneapolis midt i rushtiden onsdag kveld.

Myndighetene meldte at 79 skadde mennesker var brakt til sykehus.

Broen ble liggende som en forvridd masse av tunge sementblokker og forvridd metall, med biler og lastebiler strødd rundt over og under brorestene, noen av dem knust under andre biler eller betongblokker.

Vitner fortalte om dramatiske scener og fortvilet leting etter savnede. Jessica Engebretsen var blant dem som møtte fram på et Røde Kors-senter for å etterlyse sin mor som hadde vært på vei hjem fra jobben, og som familien ikke fikk kontakt med. Noen timer senere ble moren funnet død.

Redningsmannskaper forteller at flere hardt skadde bilister som lå fastklemt i bilene sine, ba dem hilse til familiene hjemme før de døde, sa Dolan.

Bush kommer Med den trege og sterkt kritiserte reaksjonen etter orkanen Katrina friskt i minne, kunngjorde president George W. Bush at han skal besøke åstedet lørdag. Hans kone Laura besøker stedet under en allerede planlagt tur til Minneapolis.

Det er ikke klart hva årsaken til katastrofen var, men tidligere inspeksjoner hadde avdekket at det var mangler i broens struktur. Det ble funnet rust på noen av bropilarene, noen bjelker var bøyd og det var tegn til tretthet og sprekker, men broen ble ikke ansett som så farlig at den trengte reparasjoner med en gang.

Talsmannen for Det hvite hus Tony Snow syntes å forsøke å legge skylden for ulykken på delstatsmyndighetene da han sa at en rapport i 2005 viste at broen hadde strukturelle mangler som delstaten hadde ansvaret for å reparere. Broen hører til den føderale riksveien I-35.

Tusener av farlige broer Men dagen etter ulykken ga amerikanske myndigheter ordre til delstatsmyndighetene over hele landet om å inspisere til sammen 756 broer av samme type som brua som kollapset i Minneapolis. Guvernører i flere delstater iverksatte inspeksjoner på egen hånd.

Den 500 meter lange broen ble bygd i 1967, og konstruksjonen regnes for å være utdatert. Strukturen består av et enkelt 140 meter langt stålspenn over elva for å unngå behovet for pilarer som ville hindre elvetrafikken, og systemet me bærebjelker er slik at hvis en svikter, svikter hele broen.

Over 70.000 broer, det vil si 13 prosent av alle USAs broer, regnes for å ha konstruksjonsfeil, inkludert broen som raste sammen. Det er beregnet at det ville ta en generasjon å reparere dem alle, og at det ville koste over 1.100 milliarder.

Den føderale riksveiadministrasjonen selv sier at det for fem år siden ble beregnet at bare de nødvendigste reparasjoner av kjente problemer med amerikanske broer ville koste nærmere 300 milliarder kroner.

STR
SCOTT COHEN