KLAUS JUSTSEN

Det såkalte «veikartet for fred», en ny plan for løsning av den israelsk-palestinske konflikten, forklarer nøyaktig hvilken kurs partene skal styre etter for å nå frem til en fredsavtale og en selvstendig palestinsk stat.

Planen sier derimot ikke noe om hvilken kurs USA og president George W. Bush skal anlegge, selv om alle erkjenner at en kraftig amerikansk håndsrekning er nødvendig. Planen vil tvinge Bush til å treffe en rekke vanskelige valg i de kommende måneder.

Stor risiko

Og det er motstrebende George W. Bush har påtatt seg rollen som fredsmekler. Samtidig kan George W. Bush opptre med ny og styrket autoritet, etter at de amerikanske og britiske troppene har fjernet en av Israels farligste fiender i form av Saddam Husseins regime. Denne utvikling har samtidig styrket de arabiske naboers krav om at presidenten påtar seg en aktiv rolle i fredsprosessen.

På den bakgrunn er det ingen tvil om at George W. Bush vil kunne bedre sin noe frynsete internasjonale prestisje hvis han blir mannen som endelig sikret et gjennombrudd i fredsprosessen.

En slik gevinst vil den amerikanske presidenten gjerne innkassere, spesielt hvis den kommer før valget i november neste år. Men det er tvilsomt om han er villig til å ta den innenrikspolitiske risiko som kan bli nødvendig.

Alle observatører er enige om at USA ikke bare skal legge press på palestinerne, men også må presse Israel til å gi smertefulle innrømmelser. Blant de republikanske kjernevelgerne, som ikke minst skal finnes blant konservative kristne og jøder, er det imidlertid intet ønske om å presse statsminister Ariel Sharon til noe som helst.

Må skje raskt

Den politiske gevinst fra en vellykket fredsprosess vil bli begrenset. En ferdig avtale er ikke på plass før neste års valg, og en palestinsk stat kommer tidligst i 2005. Dessuten er det særlig demokrater som krever at president Bush påtar seg meklerens rolle, og de vil ikke stemme på ham uansett.

Derfor er det bruk for raske fremskritt før presidenten tvinges til å konsentrere seg om valgkampen.

President Bush har i første omgang anlagt en mer positiv holdning med forsikringer om at han ser frem til at bruke både tid og krefter på å føre fredsprosessen fremover. De kommende måneder vil vise om han er klar til å sikte mot begge parter og dermed ta sjansen på å støte viktige kjernevelgere fra seg.