HAAG: På bordet ligger en redningsplan utarbeidet av den nederlandske miljøministeren Jan Pronk etter at USA sjokkerte verden ved å kunngjøre at de ikke vil ratifisere avtalen. Det er ført uformelle samtaler mellom hovedaktørene mandag og tirsdag, men de har ikke gitt resultater, ifølge kilder. En europeisk kilde sier det er stigende bekymring i EU over Japans holdning. Støtte fra Japan og Russland er en ufravikelig betingelse hvis arbeidet skal lykkes. NTB-AFP