JENS ERIK RASMUSSEN

Promila ville ikke lenger finne seg i at mannen bedrog henne med en annen kvinne. Det gjorde ektemannen så rasende at han skamferte henne med den ødeleggende væsken. Styret etset bort hunden, og tross flere plastiske operasjoner er hun vansiret for livet.

Mannen er forsvunnet.

Fysisk og psykisk skade

Siden 1966 er det registrert opp mot 2000 saker der personer er kommet alvorlig til skade fordi de har fått kastet syre på seg. Antall slike overfall antas å være langt høyere. Mange ofre unnlater å anmelde ugjerningen av frykt for hevn og på grunn av manglende tillit til politiet og domstolene. Dessuten er tusenvis av landsbyer i Bangladesh mer eller mindre isolerte, og en del overgrep blir derfor aldri kjent for myndighetene.

— Angrep med syre er en grusom form for vold med fryktelige konsekvenser. Skadene forsvinner aldri, og mange ofre psykiske traumer. Dessuten kan de risikere å bli sosialt utstøtt, sier Monira Rahman som leder Acid Survivors Foundation (ASF) i Dhaka, hovedstaden i Bangladesh.

Angrep med syre er uhyre smertefullt, og konsekvensene for kroppen og sjelen er forferdelige. Salpetersyre og svovelsyre får huden og fettvevet til å etse eller smelte bort, i alvorlige tilfeller helt inn til knoklene. Syren må skylles bort raskest mulig. Om det ikke skjer, er det eksempler på at knoklene delvis løser seg opp.

Avviste friere

Som regel kastes syren i ansiktet, og det er mange eksempler på at ofre har mistet det ene eller begge øyne. Mange av ofrene tvinges til å gi opp utdannelse, arbeid eller andre viktige deler av dagliglivet.

De som ikke er gifte, har små muligheter for å finne en mann. I landsbyene blir det oppfattet som vanærende å ha en ugift kvinne i huset.

I motsetning til andre former for undertrykkende overgrep mot kvinner, er angrep med syre verken en historisk tradisjon eller religiøst betinget. Det første dokumenterte tilfelle fant sted i 1967 da en ung kvinne ble dynket med syre fordi hun avviste en frier. Nettopp forsmådd kjærlighet eller avvisning av ekteskapstilbud er en av de hyppigste årsakene til volden. Ved å lemleste kvinnen med syre oppnår den avviste at hun får mer enn vanskelig med å tiltrekke seg andre menn. Når han ikke kan få kvinnen, skal heller ingen andre ha henne.

Strengere lover

De siste årene er syre i økende grad også blitt brukt mot menn og til og med mot barn. Familieoppgjør, nabokrangel, uenighet om medgift eller et enkelt ønske om hevn er de hyppigste årsakene. I fjor ble en 12 år gammel pike skamfert av syre i en krangel mellom to familier om et jordstykke. Målet var å påføre datteren så store skader at omkostningene til behandling ville forhindre den rivaliserende familien i å kjøpe jorden.

Overgrepene er kjent også i India, Pakistan, Burma og Kambodsja, men er mest utbredt i Bangladesh. Acid Survivors Foundation begynte å registrere ugjerningene i 1996, og siden har det vært en kraftig økning i tallet på angrep. I 2002 ble 484 personer i Bangladesh mer eller mindre lemlestet av syre, men de to siste årene har det vært noe færre overgrep. I fjor var det 322 ofre.

Dobbelt så mange kvinner som menn ble overfalt, halvparten av kvinnene var piker i puberteten.

ASF ble stiftet i 1999 og får støtte fra UNICEF (FNs barnefond) og en rekke private hjelpeorganisasjoner. Foreningen registrerer og hjelper ofrene for syreangrep. Dels med plastikkirurgiske operasjoner og etterfølgende bistand til utdannelse og arbeid. Ifølge ASF gjør myndighetene i Bangladesh fortsatt ikke nok for å komme den ødeleggende avstraffelsen til livs.

Den kvinnelige regjeringssjefen Khaleda Zia har riktig nok kalt de mange syreovergrepene en skjensel for landet, og hun har lovet å ta i bruk alle midler for å stoppe dem. Lovene er blitt strengere, og i løpet av de siste ti årene er 294 personer ifølge ASF dømt for vold med syre. 42 er dømt til døden, 139 er dømt til livsvarig fengsel, og 113 er dømt til fengsel av varierende lengde. En del av de hardeste straffene er imidlertid fortsatt ikke stadfestet av landets høyesterett.

Billig våpen

Rettens kvern maler langsomt, og rettssystemet er preget av korrupsjon. Derfor er den avskrekkende betydningen begrenset.

Til tross for forsøk på å begrense salget av salpetersyre og svovelsyre, har det ikke lykkes å begrense vanlige folks adgang til farlige væsker. Salpetersyre og svovelsyre brukes bl.a til å garve skinn og i smykkeproduksjon, og kan kjøpes for under en krone pr. flaske.

— Syre er billig og lett å få tak i, derfor er det et opplagt våpen om man ønsker hevn. Kontrolleres salget mer, kan tallet på overgrep reduseres betydelig, hevder kvinneorganisasjonen Naripokkho i Dhaka.

KVINNEKAMP: Kvinner i Bangladesh har brukt kvinnedagen 8. mars til å forlange tiltak for å stanse økningen av syreangrep mot kvinner og barn i landet. I 2002, som dette bildet er fra, ble 484 kvinner registrert som syreofre. De reelle tallene er trolig langt høyere.<p/> ARKIVFOTO: RAFIQUR RAHMAN, REUTERS