Organisasjonens teknikere har reparert vannledninger som er blitt ødelagt av raketter. Nå fungerer vannverket ved hjelp av strømgeneratorer, men kan bare levere halvparten av den vanlige mengden vann.

Hjelpeorganisasjonen Care har skaffet strøm til sykehuset al-Yarmuk, et av de største i byen. Røde Kors har besøkt rundt 20 av Bagdads 30 sykehus og levert oksygen, vann og strømgeneratorer.

En talsmann for Den internasjonale Røde Kors-komiteen sier at okkupasjonsmakten egentlig er forpliktet til å tilfredsstille sivilbefolkningens grunnbehov.

(NTB)