• Moderat innstramming av innvandrernes sosiale rettigheter.
  • Gradvis og forsiktig skatteomlegging med redusert skatt på arbeid.
  • En prosess vil bli innledet for å effektivisere og omorganisere offentlig sektor, inklusive helsevesenet.

Det er tre hovedområder en ny, dansk regjering vil satse betydelige ressurser på å få til resultater i løpet av den kommende regjeringsperioden. Det betyr også at det sterke fokuset på innvandring nå vil bli tonet kraftig ned av den fremtidige regjeringen.

Forsiktig med løftene

Danmarks sannsynlige, nye statsminister, Anders Fogh Rasmussen (Venstre), har ført en defensiv, forsiktig valgkamp når det gjelder løfter som koster penger. De offensive utspill har i hovedsak kommet i innvandringspolitiske spørsmål.

I det aktuelle danske klimaet, er dette ikke kontroversielt overfor velgermassen. På områder som er bedre egnet til å provosere danske velgere, har de borgerlige politikerne holdt en lav profil mer innrettet på å unngå å gjøre feil enn å ta sjansen på grunnleggende oppgjør med sosialdemokratisk politikk.

Fogh Rasmussen har derfor vært meget opptatt av å moderere sitt eget partiprogram og sitt partis politikk. I tillegg vil en regjering ledet av Fogh Rasmussen måtte forholde seg til flere andre partier ý både innenfor og utenfor en fremtidig regjeringskoalisjon.

Presses av Dansk Folkeparti

Innvandrermotstanderne i Dansk Folkeparti vil ikke bli tilbudt en plass i regjeringen, og Fogh Rasmussen vil forsøke alt han kan for ikke å bli bundet for sterkt opp til partiet i det nye Folketinget.

Men parallellen til Norge er åpenbar — Venstre er avhengig av Dansk Folkeparti og partileder Pia Kjærsgaards støtte for å kunne danne regjering.

Men Pia Kjærsgaard drømmer ikke om å bli valgt til Folketingets president, eller formann som det heter i Danmark. Hennes fantasier er knyttet til en stram innvandringspolitikk, lavere skatter og satsing på eldreomsorg og helse.

Det eneste partiet som er helt sikre på å bli med i Fogh Rasmussens venstredominerte regjering, er det konservative partiet (C).

Lite spillerom

Centrums-Demokratene er også kandidat, men lå i går kveld rundt sperregrensen på 2 prosent og risikerte altså å ryke ut av rikspolitikken. KrF er det fjerde borgerlige partiet Fogh Rasmussen ønsker med i en bred koalisjon, men de kristelige er lunkne til å delta i regjeringen.

Dansk økonomi gir ikke spillerom for store, kostbare valgløfter. Venstre ønsker imidlertid å øke satsingen på helsesektoren med 1,5 milliarder kroner. Satsingen finansieres med et kutt på 1,5 milliarder på u-landsbudsjettet. Dermed reduseres bistandsnivået i Norge til norsk nivå. Danmark har de siste årene, i motsetning til Norge, brukt 1 prosent av brutto nasjonalinntekt på bistand.

Personskatten blir redusert

Men de vil ikke bare pøse mer penger inn. Det ligger an til at helsevesenet vil møte krav om omorganisering. I løpet av et par år vil pengene følge pasienten. Det vil bety en mer lik behandling av private og offentlige sykehus, samtidig som ventelistene for operasjon avskaffes ved å åpne for operasjoner i utlandet.

De borgerlige partiene vil gjennomføre en gradvis skatteomlegging. Fogh Rasmussen har lovet skattestopp, det vil si at alle skatter og avgifter vil bli frosset. Men en ny regjering vil trolig innen et par år foreslå en reduksjon av personskatten. Hensikten er også å stimulere flere til å arbeide.

Sosialdemokratisk frontkollisjon

Det er en gjengs oppfatning i Danmark at sosialdemokratene og Poul Nyrup Rasmussen har møtt den samme muren som Jens Stoltenberg frontkolliderte med i Norge. Metningspunktet for sosialdemokratiske løsninger - med tro på statlige løsninger - er nådd.

Derfor vil man gradvis se at tunge institusjoner i Danmark vil bli utfordret. Her har fagbevegelsen og boligbevegelsen betydelig mer innflytelse enn det som er situasjonen i Norge. Man har altså fått en velgerreaksjon som peker på at individet er for bundet av bånd til institusjoner og organisasjoner.

Endelig vil man altså få en innstramming av politikken overfor innvandrere. Selv om også Danmark har et stramt arbeidsmarked, har ikke det blitt brukt som et argument for en liberal politikk. Innstrammingen vil komme på områder som innvandrernes automatiske og raske tilgang til fulle sosiale rettigheter. Det er antydet en periode på syv år i Danmark, før de får rett til full tilgang på offentlige goder.

VINNER: Valgdagsmålingen kårer Venstres Anders Fogh Rasmussen til valgets vinner i Danmark. Mandag avsluttet han valgkampen på Strøget i København.
FOTO: THORKILD AMDI, SCANPIX