Spenningen knytter seg ikke til hvem som vinner, men til hvor stor margin sittende president Jacques Chirac vil slå høyreekstreme Jean-Marie Le Pen med.

Chirac ligger an til en valgseier han aldri kunne ha forestilt seg for en måned siden, takket være den sjeldne koalisjonen som nå støtter ham, en koalisjon som spenner fra den katolske kirken til homoseksuelle organisasjoner.

Men meningsmålere er tilbakeholdne med å sette eksakte tall på hva de tror utfallet vil bli, etter at de totalt bommet på støtten til Le Pen før forrige valgomgang. De få meningsmålingene som er kommet, viser at Chirac kan få opptil 80 prosent av stemmene. Le Pen selv sier han vil være fornøyd dersom han får 25 prosent av stemmene.

Valgoppslutningen blir utslagsgivende for hvordan resultatet vil se ut. I første omgang var det rekordmange hjemmesittere, hele 28 prosent avsto fra å stemme, og en tredel ga sin stemme til kandidater på ytterfløyene. Meningsmålingene tyder imidlertid på at oppslutningen denne gang vil være mye høyere, noe som er ventet å gagne Chirac.

(NTB)