— Enhver stemme i dette valget er viktig. Vi kan ikke ta noen stemme for gitt. Det er styrken i vårt demokrati, sa Blair i sin valgstarttale tirsdag.

Han oppsummerte sine fire år ved makten ved blant annet å peke på at Storbritannia i dag har den fjerde sterkeste økonomien i verden, den laveste inflasjonen i Europa og en rekordlav arbeidsløshet.

— Da vi gikk til valg for fire år siden lovet vi ikke å gjøre raske endringer, men å gjøre dem skikkelig. Vi har fått gjort mye, det er fremdeles mye som gjenstår, men vi er på rett vei. Vi vil ha et samfunn hvor alle har en mulighet, ikke bare de få, sa Blair.(NTB)