Det forventes at "Discovery" når fram til romstasjonen tidlig lørdag morgen norsk tid etter nesten to dagers ferd gjennom verdensrommet.

Tre av dem som er om bord på "Discovery" blir ikke med tilbake med det første. Den russiske astronauten Juri Usatsjov og de to amerikanske astronautene Susan Helms og James Voss blir værende på romstasjonen i fire måneder. De erstatter to russiske og en amerikansk astronaut, som tok det første skiftet på stasjonen. Det er første gang at et vaktskifte finner sted på stasjonen.

"Discovery" skal etter planen være tilbake i USA 20. mars. NTB