I den industrialiserte del av verden redder legemiddelindustriens vaksiner liv, men vaksinene er kostbare og når først utviklingsland 20 – 30 år etter at de er utviklet.

– Årsaken til at vaksinene ikke når fram til de fattige, er like enkel som den er ille. Legemiddelindustrien har lite å tjene på å lage vaksiner som først og fremst egner seg for fattige uten kjøpekraft, sa Italias finansminister Tommaso Padoa-Schioppa fredag, under presentasjonen av et prosjekt som har som mÂl  lokke legemiddelindustrien til  redde liv ogs i fattige land.

Italia, Storbritannia, Canada, Norge og stiftelsen til Bill Gates har gÂtt sammen om en garantiordning for framtidig offentlig innkjøp av vaksiner, såkalte Advanced Market Commitments for Vaccines (AMCs). Fredag sluttet også Russland seg til prosjektet.

Programmet har en kostnadsramme på 9 milliarder kroner (1,5 milliarder dollar). Norge skal bidra med 350 millioner kroner. Pilotprosjektet fokuserer på pneumokokkvaksiner mot lunge— og hjernehinnebetennelse fordi man tror det vil gi størst positiv effekt.

Verst

– Da jeg skulle si farvel til datteren min, spurte hun hvorfor jeg skulle reise til Italia. Da svarte jeg at jeg skulle takke noen menn for at de har lovet å redde livene til tusenvis av barn som henne og skåne mødre som meg for sorgen det er å miste et barn, sa dronning Rania av Jordan under lanseringen av AMC-prosjektet i Roma fredag.

Mellom 700.000 og 1 million barn dør av lunge- og hjernehinnebetennelse hvert år i utviklingsland. Det er omtrent like mange som mister livet på grunn av malaria, og flere enn antallet som dør av hiv og tuberkulose.

– En positiv side ved denne typen finansieringsordning er at risikoen ligger på industrien. Vi gir ingen kjøpsgaranti. Samtidig får industrien forutsigbarhet og kan tilpasse produksjonskapasiteten i forhold til innkjøpsordningen, sier spesialrådgiver Tore Godal, som representerte Norge under lanseringen.

Storbritannias finansminister Gordon Brown og presidenten i Verdensbanken Paul Wolfowitz understreket begge at vaksiner ikke er nok. Det internasjonale samfunnet må også sørge for at helsevesenet i de fattige landene klarer å få vaksinene fram til dem som trenger dem mest.

– Tøffe forhandlinger

Godal tror prosjektets suksess avhenger av hvordan industrien vil reagere.

– Vi er avhengig av at industrien deltar maksimalt og gjør vaksinene tilgjengelig til nærmest kostpris. Det blir tøffe forhandlinger, sier Godal til NTB.

Det eksisterer allerede en vaksine mot lungebetennelse for barn, og flere andre er i utviklingsfasen. Vaksinen som eksisterer i dag, er skreddersydd for barn i den industrialiserte verden. Små tilpasninger vil kunne redde livene til 5,4 millioner barn i utviklingsland i løpet av de neste 25 årene. I Gambia har den eksisterende vaksinen allerede redusert barnedødeligheten med 16 prosent.

AMC-programmet vil trolig være iverksatt innen 2010. Når AMC-bevilgningene er brukt opp etter rundt ti år, er legemiddelprodusentene forpliktet til å fortsette produksjonen av vaksinene og selge dem til reduserte priser. Landene bak AMC-prosjektet håper andre land vil følge deres eksempel og lage lignende vaksineprogrammer også rettet mot andre sykdommer.

– Gråtende barn lider helt unødvendig hvert eneste sekund. Hvis vi i dag redder livet til ett av disse barna, ville det være verdt det alene, men denne generasjonen kan utrydde noen av verdens verste sykdommer, sa Brown i sin tale.

Dronning Rania av Jordan talte fredag under lanseringen av et vaksineprosjektet som kan redde livene til millioner av barn i fattige land. En garantiordning skal sørge for offentlig innkjøp av vaksiner som er bedre tilpasset disse barna. Det vil gjøre det mindre risikabelt for legemiddelindustrien å videreutvikle vaksiner som barn i de industrialiserte landene allerede nyter godt av.
DARIO PIGNATELLI
Tore Godal (til venstre), som er spesialrådgiver ved statsministeren Jens Stoltenbergs kontor, i samtale med sjefen for Verdensbanken, Paul Wolfowitz, under lanseringen av et nytt tiltak som skal sikre at vaksiner utviklet i Vesten når fram til barn i fattige land. Først ut er en vaksine mot en form lunge- og hjernehinnebetennelse som koster mellom 700.000 og 1 million barn livet hvert år.
DARIO PIGNATELLI