Lokale aviser meldte lørdag at kostnadene for å rydde opp og gjenoppbygge området vil koste rund 342 milliarder kroner. Det er ennå ikke avgjort om de to tvillingtårnene skal gjenoppbygges. Dette ville i tilfelle koste nærmere 72 milliarder kroner, ifølge anslag.

Borgermester Giuliani er imidlertid lite begeistret for ideen om å gjenoppbygge tårnene. I stedet vil han ha et minnesmerke, med en blanding av boliger og kontorbygg rundt.

— Det må bli et vakkert, inspirerende minnesmerke fordi vi må akseptere at det kommer til å være gravplass for svært mange mennesker, sa Giuliani til en lokal radiostasjon. Han sa at en gjenoppbyggingskomité vil bli satt opp og denne bør lytte til lokalsamfunnet for å få råd om hvordan stedet skal bygges opp igjen.

Ifølge borgermesteren vil oppryddingen av ruinene ta mellom ni måneder og et år.