Charlie gikk amok etter et strømsjokk torsdag og ble forsøkt avlivet av politiet etter at en bonde følte seg truet.

— Charlie kom tuslende hjem av seg selv lørdag. Han er sliten, men ellers i fin form, forteller eieren Alvgeir Stegane til bt.no.

Nå er hunden ifølge eieren snill som et lam. De siste to dagene har den vært til behandling og observasjon hos en veterinær i Florø.

Bordercollien er til daglig gjeterhund ved gården som eieren bor på. Det var faren til Stegane som observerte at Charlie fikk strøm i seg fra et gjerde som skal holde sauene inne.

Hunden slet seg og stakk så til skogs. Nå går den en uviss skjebne i møte.

— Det fra politiets side ikke tatt stilling til hva som skal skje videre med hunden, sier jourhavende ved Florø lensmannskontor, Knut Broberg.

Han påpeker at grunnlaget for avlivning av dyret var til stede allerede på torsdag da hunden ble skutt.

— Når vi nå har fått en anledning til å vurdere saken på nytt, vil vi bruke den muligheten. Vi kommer til å innhente uttalelser fra folk som har greie på slikt før vi tar stilling til om hunden er en fare for omgivelsene og må avlives, sier Broberg.

Stasjonssjef Nils Erik Eggen ved Florø politistasjon opplyser at det nå er en forvaltningssak som må vurderes i ly av kravene i hundeloven om avlivning.

— Det gjenstgår en del undersøkelser. Var dette et engangstille? Har hunden jaget dyr tidligere? osv, sier Eggen.

Han vil ikke spekulere over hvor lang tid politiet vil trenge på disse underøkelsene.

Les hele historien om Charlie i Bergens Tidende mandag.

<b>GJETERHUND:</b> Politiet har ikke tatt stilling til om Charlie beholder livet, etter at den gikk berserk da den fikk strøm i seg. Hunden er til daglig gjeterhund på gården hvor eieren Alvgeir Stegane bor. MMSFOTO: ALVGEIR STEGANE