Men bistandsarbeidere har sett tegn til normal virksomhet.

En talsmann for den australske hjelpeorganisasjonen AusAID, Alan March, sa at et fly fra det australske luftforsvaret hadde fløyet over det katastroferammede området. Mannskapet på flyet mente antallet omkomne og skadene etter syklonen ikke var så ille som fryktet.

— På bakgrunn av det vi har sett, er det skader på de tradisjonelle boligene, på avlinger og hager. Men det er ikke tegn til skader eller dødsfall, selv om vi bare kan rapportere hva vi så fra 150 meters høyde, sa March i den australske hovedstaden Canberra i dag.

— Vår vurdering er at det ikke er nødvendig å foreta flyslipp av nødhjelp, tilføyde han.

Bistandsarbeidere som torsdag fløy over de stormherjede Salomon-øyene i Stillehavet, så folk som fisket eller reparerte husene sine. De så ingen tegn til en tragedie på småøyene Anuta og Tikopia.

Mange av husene bar riktignok tydelig preg av tropestormen Zoes herjinger, og hvert eneste tre på de to øyene så ut til å være knekt tvers av. Men fortsatt er det stor forvirring om hva som er skjedd siden de første dramatiske meldingene om uvær kom inn fra øygruppen.

"Feid på sjøen"

Den newzealandske antropologen Judith Macdonald, som selv har bodd på Tikopia, sa hun hadde sett fotografier som tydet på at hele landsbyer var feid på sjøen i regionen 1700 kilometer nordøst for Australia. Regionens politiske leder Gabriel Teao fortalte til nyhetsbyrået AFP at kjempebølger hadde feid over Tikopia.

— Jeg vet ikke hvor mange som kan være døde, sa Teao. (NTB)

RASERT: Store deler av øyen er rasert etter syklonen.
FOTO: SCANPIX