Truslene var blitt rettet mot kvinnen etter at hun hadde motsatt seg tvangsekteskapet, opplyste myndighetene i kantonen St. Gallen i Sveits tirsdag.

Faren og ektemannen får i de kommende fem, respektive ti årene ikke lov til å besøke Sveits. Tvangsekteskapet skjedde i Tyrkia, og deretter ble kvinnen tvunget av faren til å søke familiegjenforening med ektefellen i Sveits.

— Det må bli gjort umisforståelig klart at brudd på grunnleggende sveitsiske rettsnormer ikke skjer uten at det blir reagert, heter det i en kommentar fra statsadvokaten i St. Gallen.